Meldingsboka på mobilen – Arstad skole er mobilskole

 

 

Meldingsboka har vært hjørnesteinen i dagelig kommunikasjon mellom foreldrene og skolen. Vi ønsker å oppdatere oss, forbedre kommunikasjon mellom skole og hjem og har gått inn på en avtale om mobilskole.

Dette betyr at vi har innført innfører bruk av SMS for å kommunisere raskere og enklere.  Ordningen erstatter gule lapper og meldingsbøker og er et godt alternativ for hastemeldinger

Send melding når:

  • Barnet ditt er sykt
  • Andre beskjeder til kontaktlærer
  • Beskjeder til SFO

Motta:

  • Viktige påminnelser, informasjon og endringer fra skole og SFO

 

Sendte/mottatte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måte raskt og enkelt oversikt over all informasjon som er sendt til skolen via SMS. Det er kun skolen som har tilgang til denne informasjonen, og den deles ikke med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.

For foreldrene er dette et gratis og frivillig tilbud fra skolen. Foresatte kan velge å ikke delta, men vi anbefaler alle til å bli med, da det vil skape en enklere kommunikasjon mellom skole og foresatte. 

Du kan lese mer om mobilskole på http://mobilskole.no/arstad

Slik sender du beskjeder:

For å melde fra om sykt barn mm, sender foresatte en SMS kodeordet så teksten og sender til 03686.

F.eks. Hvis du har et barn som er født året 2011 sender du SMS for eksempel slik:

ARS 11 Per er syk i dag. Hilsen Lise.   til 03686

eller om du skulle ha et barn som er født 2009 sender du SMS for eksempel slik:

ARS 09 Per er syk i dag. Hilsen Lise.   til 03686

eller

"ARS SFO Katrine tar fri fra sfo i dag. Hilsen Milla"  til 03686

Skolen forkortes altså ARS

Kodeordene er rett og slett det året ditt barn er født, og dette kodeordet følger barnet ditt ut skolegangen på barneskolen.

Er ditt barn født i 2011 blir det ARS 11, er det født i 2012 blir det ARS 12 osv.

Skal du sende en mld til SFO bruker du kun koden ARS SFO (ikke fødselsåret)

Meldingene fra dere vil bli lest av oss på en nettside med pålogging (passordbeskyttet) og mottatt av kontaktlærer på SMS. Riktig koding er viktig for at melding skal mottas av rett mottaker.