Per 1.9.15 er det 269 elever på Arstad skole, fordelt på 7 klassetinn. Her ser dere fordelingen slik det er i dag:

 

1. trinn har fire kontaktlærere - her er det 51 elever

2. trinn har to kontaktlærere - her er det 27 elever

3. trinn har tre kontaktlærere - her er det 46 elever

4. trinn har to kontaktlærere - her er det 36 elever

5. trinn har to kontaktlærere - her er det 34 elever

6. trinn har to kontaktlærere - her er det 43 elever

7. trinn har to kontaktlærere - her er det 32 elever