Stange kommune har begynt arbeidet med en ny kommunedelplan for oppvekst (barnehage og skole). Denne skal tas i bruk fra 2016.