Visjon og verdier

 

Verdigrunnlag

 • Kommunens innbyggere og deres behov er utgangspunkt for våre tjenester og handlinger.
 • Vi skal utvise lojalitet overfor organisasjonens mål og de beslutninger som tas.
  Vi skal argumentere tydelig for våre synspunkter før en beslutning treffes. Når beslutningen er
  tatt skal den aksepteres og følges opp. Det er samtidig viktig at ulike meninger respekteres.
 • Vi skal være respektfulle i omtalen av våre brukere og hverandre. Hyggelige ord og handlinger
  skaper glede. Vi skal vise omsorg og omtanke i hverdagen.
 • Vi gir gjerne ros i andres påhør. Kritikk og misnøye rettes dit det hører hjemme - og bare dit.
 • Vi skal alle bidra til å skape en bedriftskultur som gjennom delaktighet og romslighet gir trivsel og stolthet for den enkelte og som motiverer til ekstra innsats når det gjelder.
 • Alle ansatte er verdifulle og alle jobber er viktige i arbeidet for å nå kommunens mål.
  Helhetsforståelse og lagfølelse skal være et kjennetegn for Stange kommune.

 

Etiske retningslinjer for Stange kommune