Koordinerende enhet for habilitering- og rehabilitering i kommunen er et sted å henvende seg for:

  • Innbyggere med behov for sammensatte tjenester
  • Ansatte som ønsker veiledning om arbeid med IP og rollen som koordinator
  • Samarbeidspartnere utenfor kommunen
  • For de som trenger en IP