Denne nettsiden vil først og fremst bli brukt som et verktøy under beredskapsøvelser i Stange kommune, men vil også kunne være en ressurs i en reell krisesituasjon.