Denne nettsiden vil først og fremst bli brukt som et verktøy under beredskapsøvelser i Stange kommune, men vil også kunne være en ressurs i en reell krisesituasjon.


ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE

Ekstremvær vil ramme Hedmark og Stange (19. januar)

Meteorologisk institutt varsler om til dels store nedbørsmengder i form av snø kommende døgn. Stange kommune høyner beredskapen, og overvåker kontinuerlig situasjonen.

ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE