Nytt fra Stange https://www.stange.kommune.no/ Solid overskudd i 2016 https://www.stange.kommune.no/article42037-7599.html Regnskapet for 2016 viser at Stange kommune har et overskudd på drøyt 64 millioner kroner, og fortsatt har meget god kontroll på økonomien. Overskuddet er 8,7 millioner kroner høyere enn året før. Thu, 16 Feb 2017 22:31:19 +0100 Rett til barnehageplass fra august 2017 https://www.stange.kommune.no/article42024-403.html Alle barn som fyller ett år før 1. desember kommende barnehageår, har rett på plass fra den måneden barnet fyller 1 år og har søkt innen fristen for hovedopptaket 1.mars. Mon, 13 Feb 2017 13:21:04 +0100 Besøk fra Verdens helseorganisasjon https://www.stange.kommune.no/article42012-7597.html Emma Tebbutt fra Verdens helseorganisasjon i Geneve besøkte 1. februar Virksomhet for helse og rehabilitering for å se hvordan det nye kommunale hjelpemiddellageret på Høgmyr fungerer. Thu, 09 Feb 2017 13:52:51 +0100 Kommunen kjøper Tangen samfunnshus https://www.stange.kommune.no/article41989-8072.html Tangen er et satsingsområde for kommunen. Nå skal samfunnshuset bygges ut og rustes opp til et moderne flerbrukshus. Thu, 02 Feb 2017 12:27:46 +0100 Her blir det vinterfest https://www.stange.kommune.no/article41968-18892.html Forberedelsene til årets Vinterdag er i full gang. 11. februar blir det "Kønnband on ice" under årets Vinterdag på Tingvoldtorget. Tue, 31 Jan 2017 12:38:32 +0100 Ny rapport fra SSB – hvordan bidrar skolene til elevenes resultater? https://www.stange.kommune.no/article41926-7572.html Statistisk sentralbyrå har nylig offentliggjort en rapport som viser forskjeller mellom hvor mye den enkelte barne- og ungdomsskole – og kommune bidrar til elevenes læring. SSB har i resultatene tatt hensyn til elevens familiebakgrunn. Fri, 20 Jan 2017 09:13:33 +0100 Søk barnehageplass - frist 1. mars https://www.stange.kommune.no/article34986-403.html Det er samordnet opptak for alle barnehagene i Stange. Kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Thu, 19 Jan 2017 08:29:05 +0100 Return gjester åpen temakveld om demens https://www.stange.kommune.no/article41904-7597.html Demens rammer mange. Torsdag 26. januar blir det åpen temakveld om demens på Tingvold. Og konsert med Return. Mon, 16 Jan 2017 12:29:11 +0100 Tilrettelagte og varierte aktiviteter på dagtid - kunne du tenke deg å bidra? https://www.stange.kommune.no/article41886-7597.html Stange kommune har en målsetting om best mulig livskvalitet for den enkelte innbygger. Vi har et ønske om å lage møteplasser med tilrettelagte aktiviteter for brukere av dagtilbud - spesielt rettet mot mennesker som har fått endret funksjonsnivå. Tue, 10 Jan 2017 11:33:51 +0100 Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester https://www.stange.kommune.no/article41889-7597.html Frikortene er automatisert fra 1. januar 2017. Mon, 09 Jan 2017 14:50:28 +0100