Nytt fra Stange https://www.stange.kommune.no/ Avløpsvann er tema for verdens vanndag i år https://www.loten.kommune.no/article42204-7376.html FN har siden 1992 etablert verdens vanndag for å bidra til god utnyttelse av naturressursene. I år er det avløpsvann som er tema, og selv om det har store globale aspekter, er det mye du kan bidra med lokalt. Her får du noen tips: Tue, 21 Mar 2017 20:38:28 +0100 Offentlig ettersyn – Hedmark fengsel, avd. Ilseng https://www.stange.kommune.no/article42200-343.html Reguleringsplan for Hedmark fengsel avd. Ilseng med konsekvensutredning ble i Stange kommunes planutvalgsmøte 28.02.17, sak 12/17 og i Hamar kommunes formannskapsmøte 15.03.17, sak 52/17 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Tue, 21 Mar 2017 13:00:37 +0100 Offentlig ettersyn planprogram for kommunedelplan kulturminner https://www.stange.kommune.no/article42170-7698.html Planutvalget har i møte 06.12.16, sak 59/16, vedtatt at forslag til planprogram for kommunedelplan for kulturminner legges ut til offentlig ettersyn. Tue, 14 Mar 2017 11:19:36 +0100 Kommunedelplan for oppvekst 2016-2021 https://www.stange.kommune.no/article42158-7564.html Kommunedelplan for oppvekst ble vedtatt i kommunestyret 15.02. 2017. Thu, 09 Mar 2017 11:46:05 +0100 Planprogram for reguleringsplan for Stange sentrum https://www.stange.kommune.no/article42146-7698.html Kommunestyret godkjente 15.02. 2017 planprogrammet for Stange sentrum. Tue, 07 Mar 2017 10:55:06 +0100 Eiendomsskatt 2017 – offentlig ettersyn. https://www.stange.kommune.no/article42071-3374.html Eiendomsskatten er lagt ut til offentlig ettersyn. Søk i eiendomsskattelista her. Mon, 27 Feb 2017 00:01:00 +0100 Stangehjelpa Aktivitetshus er 25 år https://www.stange.kommune.no/stangehjelpa/stangehjelpa-aktivitetshus-er-25-ar-article42056-5702.html Aktivitetshuset feirer seg selv en hel uke til ende med en rekke arrangementer. De fleste er åpne for alle. Tue, 21 Feb 2017 12:31:50 +0100 Næringsfrokost om digitalt vertskap https://www.stange.kommune.no/article42055-18892.html Hamarregionen inviterer til gratis næringsfrokost for faglig påfyll og nettverksbygging onsdag 1. mars. Temaet er digitalt vertskap, og frokosten serveres fra klokka 08.00 til 10.00 på Tingvold kafé og restaurant. Tue, 21 Feb 2017 10:49:48 +0100 Solid overskudd i 2016 https://www.stange.kommune.no/article42037-7599.html Regnskapet for 2016 viser at Stange kommune har et overskudd på drøyt 64 millioner kroner, og fortsatt har meget god kontroll på økonomien. Overskuddet er 8,7 millioner kroner høyere enn året før. Thu, 16 Feb 2017 22:31:19 +0100 Rett til barnehageplass fra august 2017 https://www.stange.kommune.no/article42024-403.html Alle barn som fyller ett år før 1. desember kommende barnehageår, har rett på plass fra den måneden barnet fyller 1 år og har søkt innen fristen for hovedopptaket 1.mars. Mon, 13 Feb 2017 13:21:04 +0100