Skoleskyss

Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttidspunkter.

Det er som hovedregel Hedmark Trafikk som avgjør om eleven har rett til fri skoleskyss

 Tapte/ødelagte skysskort:

  • Nytt kort bestilles gjennom skolen

  • Skolen utsteder midlertidig skyssbevis til eleven  

  • Hedmark Trafikk utsteder nytt skysskort OG sperrer det gamle

  • Skysskortet sendes til skolen, som gir det videre til eleven

 

Mer informasjon på  www.hedmark-trafikk.no