Team barn og unge

 

Et lag rundt eleven

1. mars 2017 ble skolehelsetjenesten, ungdomskontakten og barne- og ungdomsteamet i Stangehjelpa slått sammen til ett team: Team barn og unge. Dette for å kunne yte enda bedre, mer stabile og robuste tjenester til barn og unge i kommunen. Sammen med foreldre, skole og andre samarbeidspartnere vil vi være med på å danne et lag rundt eleven for å bidra til elevens mestring.

Lav terskel for kontakt – én dør inn

Hver skole i Stange kommune har to kontaktpersoner fra teamet, stangehjelper og helsesykepleier.  Tilbakemeldinger fra skolene er at det oppleves lettere å ta kontakt med noen en kjenner. Tanken er derfor at vi med to personer på hver skole blir mer synlige, mer kjent og mer tilgjengelige for samarbeid. Vi ønsker at det skal oppleves som lett å ta kontakt med oss både for elever, familier og lærere. De to kontaktpersonene er representanter for teamet. Man kan få hjelp også av andre i teamet. 

Helsesykepleier vil ha trefftid på skolen som tidligere; tilgjengelig for elever og foresatte og som samarbeidspartner for lærere. Hun vil i tillegg ivareta lovpålagte oppgaver som helsesamtaler, vaksinering og foreldresamarbeid. Stangehjelperen vil også ha fast trefftid på skolen og kan kontaktes av både elever, foresatte og ansatte ved skolen. Helsesykepleier og den andre kontaktpersonen fra teamet vil raskt kunne koble på flere aktører fra teamet i tilfeller hvor det er nødvendig – i samråd med familien dette gjelder.

 

Hvordan henvende seg?

Henvendelser til teamet kan gå gjennom kontaktpersonene som er ute på skolene eller til

Stangehjelpas telefon: 62562300

Stange helsestasjon: 62562333

 

Stange ungdomsskoles kontaktpersoner er:

Kjersti Øien Skjold, tlf 911 75 208. Tilstede på onsdag og fredag