I Stange kommune har helsesøster fast kontortid på alle ungdomsskolene, samt på Stange videregående skole.

Helsesøster ved Stange ungdomsskole er

Kjersti Øien Skjold
Kontortid på skolen er mandager

Det er ansatt lege i skolehelsetjenesten.
Helsesøster formidler kontakt med skolelege, men ved akutt sykdom skal fastlege benyttes.

 

 Helsestasjon for ungdom

På Stange videregående skole er det helsesøster og lege hver tirsdag fra kl. 16.00-18.00. Du trenger ikke å bestille time. Det er bare å komme og banke på døra hvis du ønsker noen å snakke med, eller ønsker prevensjonsmidler. Dette tilbudet er gratis.
Kontoret ligger i 2. etasje på skolen.

Du kan også ringe/sende SMS på mob: 91742050

Les mer om helsetjenester for ungdom her

 

 Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten kan ses på som en del av det arbeidet som gjøres i helsestasjonen. Den er et tilbud til barn og ungdom som går i grunnskolen og den videregående skolen og deres foresatte. Det er en helsefremmende og forebyggende tjeneste.

 Skolehelsetjenestens formål er å :

  • fremme fysisk og psykisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

I skolehelsetjenesten arbeider det lege og helsesøster. De ønsker et samarbeid med skole og hjem til det beste for elevene.

 

 Hva gjør en helsesøster?

Hun er der for at ungdom kan komme og få råd og veiledning på ting som opptar dem. En helsesøster har kunnskaper om kropp og helse, og kan derfor også en del om sykdommer og psykiske forhold. Hun kan hjelpe ungdom videre i hjelpeapparatet, og deltar i tverrfaglig team og ansvarsgrupper.

Foreldre/foresatte kan ta kontakt hvis de har bekymringer for sine barn.

Helsesøster kan være behjelpelig med å ta syn- og hørselprøver om foresatte/lærere har mistanke om at ungdommen ser eller hører dårlig.

Skolehelsetjenesten kan også være behjelpelig med diverse informasjonsmateriell som går på tema om kropp og helse. Vi kan, om skolen ønsker det, bidra med undervisning/helseopplysning i klassene. I samråd med skolen prøver vi også å gi alle elever i ungdomsskolen informasjon om prevensjon og samliv før de slippes ut i ”voksenlivet”.

 

 Fast program ved skolehelsetjenesten 2017/2018:

  • 8. trinn: målrettet helseundersøkelse (elev og foreldreskjema)
  • 10. trinn: poliovaksine

Elevene får med brev hjem angående tidspunkt for vaksinasjon. Alle vaksiner er frivillige, og foreldre må returnere svarlapp på brevet om de ønsker at deres barn skal ha vaksinen.

 

 Aktuelle lenker:

 ung.no

 vaksinasjonsprogrammet

 http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,4537:1:0:0:::0:0

 psykisk helse

 http://www.ungdom.psykisk.no/

 trenger du hjelp?

 http://www.ung.no/hjelp/186_Trenger_du_hjelp_eller_råd.html

 ungdomsinformasjonen

 www.unginfo.no

 unghelse

 www.unghelse.no