Her kan du finne skjemaer relevant for landbruk i din kommune.

 

Forpaktningskontrakt

Jordleieavtale

Jordprøver

Konsesjon

Leieavtale spredeareal

Nydyrking

Omdisponering av mark


Stange vestbygd