Her kan du finne skjemaer relevant for landbruk i din kommune.

 

Nydyrking

Konsesjon

Drenering - vurdering av miljøhensyn

Tilskudd til drenering

Jordleieavtale

Leieavtale spredeareal

Jordprøver

Omdisponering av mark

Forpaktningskontrakt
Stange vestbygd