Hvordan kan du få ønsket om en livsstilsendring til å bli realitet?

Fra ønske til handling startet som prosjekt i Stange kommune i 2007 og retter seg mot forebygging og oppfølging av overvekt og fedme hos barn i kommunen. Innholdet har allikevel allmenngyldig verdi og har hovedfokus på livsstilsendring, lavterskel aktivitet, familiebasert oppfølging, og motiverende samtaler/endringsfokusert veiledning.

På disse sidene vil du finne informasjon om