Gartnervegen er lokalisert i nedre Ottestad

 

For mer informasjon - kontakt avdelingsleder: Marit B. Halvorsen

Mobil: 926 38497

Telefon: 625 62735

Mail: Marit.Barmoen.Halvorsen@stange.kommune.no

 

Adresse: Gartnervegen 20b, 2312 Ottestad

Mobil: 934 51955/908 41818