Linjeveien bofellesskap er lokalisert i øvre enden av Ottar Landfallsveg, på oversiden av Basterudvegen i Ottestad.

 

 Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder Marthe Nygården

Mobil: 977 50038

Mail: marthe.nygarden@stange.kommune.no       

 

Telefon: 625 62751 / 468 89157

Adresse: Ottar Landfallsveg 78, 2312 Ottestad