Linjeveien bofellesskap er lokalisert i øvre enden av Ottar Landfallsveg, på oversiden av Basterudveien i Ottestad.

 

 Kontaktinformasjon:

Konstituert avdelingsleder: Konstituert avdelingsleder Jørgen Abrahamsen

Mobil: 993 93722

Mail: jorgen.abrahamsen@stange.kommune.no      

 

Telefon: 625 62751 / 468 89157

Adresse: Ottar Landfallsveg 78, 2312 Ottestad