Grønvold bofellesskap er lokalisert sør for Stange sentrum.

Kontaktinformasjon:

Konstituert avdelingsleder: Robert Sund Midtlund

Mobil: 995 07067

Mail: robert.sund.midtlund@stange.kommune.no  

Telefon: 625 62748 / 954 30688

Adresse: Grønvoldveien 17B, 2335 Stange