Enerhaugen bofellesskap er lokalisert på Enerhaugen sør-vest for Stange sentrum.

Kontaktinformasjon:

Konstituert avdelingsleder: Robert Sund Midtlund

Mobil: 995 07067

Mail: robert.sund.midtlund@stange.kommune.no

Telefon: 625 62746 / 954 29755

Adresse: Enerhaugen 68c, 2335 Stange