Enerhaugen bofellesskap er lokalisert på Enerhaugen sør-vest for Stange sentrum.

Kontaktinformasjon:

 

Telefon: 625 62746 / 954 29755

Adresse: Enerhaugen 68c, 2335 Stange