Stange kommune opprettet i 1997 en kulturvernpris. Kulturvernprisen brukes til å honorere arbeid med å ta vare på materielle kulturminner i bred forstand. Eksempler på slik arbeid er god skjøtsel av eldre tids kulturminner, pietetsfullt vedlikehold og/eller restaurering av eldre bygninger, men kan også omfatte godt arbeid med kulturmark/kulturlandskap.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner.

Prisen er på kr. 30 000.

Klikk her for å sende inn forslag. Forslag kan også sendes til Kultur og Fritid, pb 214, 2336 Stange/ post@stange.kommune.no

Søknadsfrist: 1. mai  2021

Tidligere prisvinner av Stange kommunes kulturvernpris:

 • Brødrene Albin og Bjarne Lien fikk prisen i 1998 for sitt arbeid med å oppspore, skilte og skjøtte kulturminner i utmark, først og fremst i Stange allmenning.
 • I 1999 ble Nærmiljøutvalget i Ottestad tildelt prisen for sitt arbeid med restaurering av
  de antikvariske bygningene på Kjonerudtunet, der hensynet til og respekt for byggenes alder er kombinert med planene om fortsatt bruk.
 • Vallset kulturstier fikk prisen i 2000 for sitt kulturvernarbeid i forbindelse med
  opprettelsen av et bygdetun ved Kvennstugua i Vallset, dit en rekke gamle bygninger fra bygda er flyttet.
 • I 2001 var turen kommet til stiftelsen Blaarud. Også i dette tilfellet var foranledningen
  bygningsvern, idet stiftelsen har arbeidet med restaureringen av den gamle bygningen påBlårud ved Sanderud i Ottestad. Det var her det første amtssykehuset ble etablert i Hedmark i 1803, og bygningen ble senere bygd ut i 1907 og gjort til en del av Sanderud Asyl. Også her var fortsatt bruk en viktig del av bakgrunnen for pristildelingen.
 • I 2002 ble ikke prisen utdelt fordi det manglet forslag.
 • Kristoffer Stenersen fra Romedal ble tildelt prisen i 2003 for å ha tatt vare på sineiendom Skjesætra i Romedal allmenning. Setra er i samme tilstand nå som da den var i bruk. Stenersen har også tatt vare på inventar og gjenstander fra den tida det var drift  på setra.
 • I 2004 var det Oskar Hjermstads tur. Han har tatt vare på og restaurert den gamle smiaetter hovslager og smed Alf Kolstad. Smia har alltid ligget på Hjermstads eiendom, og daKolstad sluttet som smed, overlot han smia med innbo og løsøre til eieren av Hjermstad.
 • I 2005 ble ikke prisen utdelt. Også dette året manglet det forslag.
 • I 2006 ble prisen tildelt John Lundsbakken. Begrunnelsen var i dette tilfellet hansarbeid med å ta vare på både verneverdige bygninger og skjøtsel/vedlikehold av gammel kulturmark/kulturlandskap på eiendommen Opseth i Vallset. Stedet var tidligere husmannsplass under Opsal.
 • Kulturvernprisen for 2007 ble tildelt Bjørn Flusund fra Ottestad. Flusund fikk prisen for det forslagsstilleren kalte ”unik restaurering og vedlikehold av en bygning fra 1920”.
 • Kulturvernprisen for 2008 ble tildelt Dag Nybakken fra Tangen. Nybakken fikk prisen for restaureringsprosjekter (kulturlandskap, stabbur, smie, dam, potetkjeller og våningshus)som er satt i gang og utført på en særlig grundig og omsorgsfull måte ved eiendommen Helset Øvre.
 • 2009: Eyvind Kjelsberg og Solvår Johnsrud, for deres arbeid med restaurering av eiendommen Vestgård som ligger i Dr. Thorshaugsveg i Stange.
 • 2010: Ottestadstien
 • 2011: Anne og Vidar Messenlien for arbeidet på Lalumsvangen Setermuseum
 • 2012: Romedal og Stange almenninger
 • 2013: Røhne nedre
 • 2014: Hans Kroglund for arbeidet med Ilsengstiene
 • 2015: Tore Thorshaug for arbeidet med Hammerstadmarka og traktorhuset på gårdstunet
 • 2016: Tormod Lillebror Vasaasen for restaurering av Veltsetra og for flere år med setring og kulturelle arrangementer på setra.
 • 2017: Atlungstad Brenneris venner
 • 2018: Romedal almenning turstilag (RAT)
 • 2019: Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus
 • 2020: Hilde Steff-Pedersen