Elevrådet / BUK

består av 2 representanter og 2 vararepresentanter fra hvert klassetrinn fra og med 2. trinn. Elevrådet arbeider med trivselsfremmende tiltak og kommer med innspill på saker de er opptatt av. Bente Richardsen er kontaktlærer for elevrådet.

Ved Vallset skole er følgende elever valgt inn i styret i elevrådet skoleåret  2015 - 2016;

Leder         Hermann Brown Helland, 7. trinn

Nestleder    Torjus Sønsterud, 6. trinn

Sekretær   Snorre Hansen, 4. trinn

 

BUK - Barne og unges kommunestyre

Hver skole i Stange har 2 representanter til BUK. Elever fra 5. - 7. trinn kan velges fra barneskolene. Fra Vallset skole er Torjus og Hermann valgt til BUK for skoleåret 2015 - 2016.