HUMOR, GLEDE OG LEK HØRER SAMMEN

Holmlund barnehage ligger fint til med skogen som nærmeste nabo.

Barnehagen har flotte, store lokaler med fem avdelinger. Nybygget vårt som består av to avdelinger ble åpnet i november 2015.

Holmlund barnehage

Barnehagen har plass til ca. 80 barn fordelt på avdelingene, Maurtua, Revehiet, Bamsebo, Bikuben og Humlebolet. Aldersfordelingen på avdelingene kan variere fra år til år, avhengig av alder på nye søkere. I tillegg har vi en hyggelig hytte på uteområdet, Sneglehuset, denne hytta benyttes som en del av utelivet for mindre grupper med barn.

Vi har to småbarns avdelinger med de yngste barna i alderen 1- 3 år. Vi ønsker at barn og foreldre skal oppleve trygghet i hverdagen. Gode rutiner og omsorg er med på å skape trygghet for barn i barnehagen.

Barnehagen er en avdelingsbarnehage, men vi legger vekt på og åpner opp for samarbeid og lek på tvers av avdelinger.

Vi ønsker at barn skal oppleve variert og positiv lek både ute og inne. Å gi barn gode erfaringer og kunnskap om natur og miljø skaper glade barn. Barnehagens uteområde og skogen gir barna et mangfold av opplevelser og aktivitetsmuligheter. Uteleken gir rom for vilter og spennende rollelek, men også for spennende gjemmesteder. Dette gjør at barn kan være tilstede ut fra egne behov og interesser. 

Barnehagen serverer formiddagsmat og ettermiddagsmat hver dag. De fleste dagene er dette brød med variert pålegg. En dag i uka serverer vi et enkelt varmt måltid på formiddagen. På ettermiddagen serverer vi knekkebrød/ brød og frukt/grønnsaker.

Vi er sertifisert som miljøfyrtårnbarnehage. Fokusområder i dette programmeter generelt miljø- og klimautfordringen. I barnehagen fokuseres det mest på energibruk, innkjøp og materialbruk, transport, avfallshåndtering og arbeidsmiljø.

Holmlund barnehage