Skolen ligger nord i Stange, vest for riksveg 222 på grensen mot Hamar med flott utsikt til Mjøsa og vide åkrer. Elevene kommer fra tettbebyggelsen i Sandvika og Bekkelaget og fra spredt bebyggelse i Stange vestbygd.

Vi har 284 elever fordelt på 7 trinn, og ca 45 ansatte fordelt på administrasjon, lærere, assistenter, fagarbeidere, vikarer, praksiskandidater, vaktmestere og renholdere.

En stabil og velutdannet stab i skole og SFO samarbeider med de foresatte for at elevene skal trives, utvikle seg og få et trygt og lærerikt tilbud under Arstad skoles visjon : Trivsel og vekst.

Å høre til - trygt og godt skolemiljø 2019-2020 Arstad skole
Standard for pedagogisk praksis i Stange skolen: Inkluderende lek og læringsfellesskap
Våre pedagogiske prinsipper: Oppstart-overgang og avslutning av skoledagen

 

Andre nettsteder:

PP-tjenesten
Nettvett
Opplæringsloven