Skolen ligger nord i Stange, vest for riksveg 222 på grensen mot Hamar med flott utsikt til Mjøsa og vide åkrer. Elevene kommer fra tettbebyggelsen i Sandvika og Bekkelaget og fra spredt bebyggelse i Stange vestbygd.

Vi har  271 elever fordelt på  7 trinn, og ca 43 ansatte fordelt på administrasjon, lærere, assistenter, fagarbeidere, lærling, vikarer, prakaiskandidater, vaktmestere og renholdere.

En stabil og velutdannet stab i skole og SFO samarbeider med de foresatte for at elevene skal trives, utvikle seg og få et trygt og lærerikt tilbud under Arstad skoles visjon : Trivsel og vekst.

Klikk gjerne på lenken og les om våre pedagogiske prinsipper. Oppstart-overgang og avslutning av skoledagen. 

Andre nettsteder: