LenkeAnsvarlig
MiljølæreUtdanningsdirektoratet
MiljøverndepartementetMiljøverndepartementet
Klimasider KSKS
Livskraftige kommunerKS
Lokalt klimaarbeidStatens forurensingstilsyn (SFT)
EnovaEnova
Fornybar.no

Norges vassdrags- og energidirektorat, Enova, Innovasjon Norge, Forskningsrådet

Energi og klimaplan - TrysilTrysil kommune

Godt klima og energiarbeid lokalt

Ordfører Ole Martin Norderhaug - Trysil
Grønn varmeFylkesmannen i Hedmark, Hedmark Fylkeskommune og Innovasjon Norge
Eidsiva bioenergiEidsiva Energi
Hamarregionen fjernvarmeHamarregionen fjernvarme

Bioenergi i Norge – potensialer, markeder og virkemidler

Østlandsforskning