I 2008 ble det laget en natursti på Nordsveodden regionale friluftsområde. Kostnadene var på 258.000 kroner og halvparten av dette er tilskudd fra spillemidlene til nærmiljøanlegg. Postene er stort sett lagt etter eksisterende stier fra parkeringsplassen på Hias-stranda fram til et nytt utsiktspunkt i nord.

Det er Jan Ivar Martinsen som har hatt ansvaret for utformingen av naturstien.

Postene er knyttet til natur eller kulturtema på stedet; dyr, fugler, fisk, insekter, vegetasjon, geologi med mer.

Gjennomføring

En skoleklasse behøver ikk løse alle oppgavene på samme turen. En kan for eksempel løse en oppgave på hver plakat i stede for alle. Eller en kan løse alle oppgavene på et bestemt antall plakater. Ved å dele naturstien opp i to halvdeler kan en ta spisepause ved gapahuken (i stiens sørlige område) den første dagen, men en ved et nytt besøk en annen gang løser de fem siste postene og tar spisepause på undringsplatåen (i stiens nordlige område). Det er viktig at det ikke oppstår en stress-situasjon. Trivsel er jo målet med en slik utflukt. Den siste oppgaven på post 10 løses ved sittegruppene/skulpturen som står på undringsplatået 60 meter lengre framme. Her tar en seg tid til å tegne og fortelle.

To poster kan være vanskelig å finne

Post nr. 1 er plassert mellom parkeringsplassen og den lille dammen øst for parkeringsplassen

Post nr. 5 forutsetter at man går "omveien" ut på tuppen av Nordsveodden.

Kart som viser postene

Svarene på naturstien Nordsveodden finner du her...