Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Demens

Hva er demens?

Demens er mental svikt som skyldes skade eller sykdom i hjernen. Mennesker som har demens vil etter hvert miste evnen til å ta vare på seg selv.

Demens kan medføre symptomer som: 

  • Hukommelsessvikt - spesielt for nyere data 
  • Sviktende språkfunksjon, f.eks. ordletingsproblemer 
  • Personlighetsendringer 
  • Angst og depresjoner 
  • Sviktende evne til å utføre praktiske handlinger 
  • Manglende evne til å gjenkjenne gjenstander
  • Svikt i orienteringsevne

Demenssykdommene er sjeldne hos 50-åringer, men øker i forekomst fra 65-70 års alder, og finnes hos 15-20 prosent av personer over 75 år.Om lag 70 000 er i dag rammet av demens i Norge. I år 2050 vil dobbelt så mange ha demens. Alzheimer-sykdom er den vanligste formen for demens, og rammer mellom 50-60 prosent av de som blir syke.

Sist endret: 17.06.2013
|
|
|