Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av disse representantene.

Sekretær i rådet er Camilla Amble Sæther. Henvendelser til rådet kan rettes til camilla.amble.saether@stange.kommune.no

Møteplan finner du i vår møtekalender

Bufdirs veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse