Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av åtte representanter med personlige vararpresentanter.

I perioden 2016-2019 er følgende valgt:

Navn

Verv/funksjon

Varamedlem

Erik HolstLeder 
Synnøve BratlieNestleder 
Øystein HansenMedlem 
Irene Dammen DillerudMedlemMagnar Sjøenden
Reidar HvalMedlem 
Arild OlsenFormannskapetBjørn Sveheim
Jan Olav NybruketDriftsutvalgetLine Mette Teigland
Inger SleppenPlanutvalgetOle Erik B. Kristiansen

Øvrige varamedlemmer:

Reidun Johnsen, Heidi Gulbrandsen og Anne-Grethe Thingstadberget.

Arbeidsutvalget (AU)
Arbeidsutvalget består av Erik Holst, Synnøve Bratlie og Øystein Hansen

Møteplan 2018:

22.02.2018
12.04.2018
21.06.2018
27.09.2018
22.11.2018

 


Møtereferater :