Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av åtte representanter med personlige vararpresentanter.

I perioden 2016-2019 er følgende valgt:

Navn

Verv/funksjon

Varamedlem

Erik HolstLeder 
Synnøve BratlieNestleder 
Øystein HansenMedlem 
Irene Dammen DillerudMedlemMagnar Sjøenden
Reidar HvalMedlem 
Arild OlsenFormannskapetBjørn Sveheim
Jan Olav NybruketDriftsutvalgetLine Mette Teigland
Inger SleppenPlanutvalgetOle Erik B. Kristiansen

Øvrige varamedlemmer:

Reidun Johnsen, Heidi Gulbrandsen og Anne-Grethe Thingstadberget.

Arbeidsutvalget (AU)
Arbeidsutvalget består av Erik Holst, Synnøve Bratlie og Øystein Hansen

Møteplan finner du i vår innsynsportal


Møtereferater :