I Stange kommune er det fire institutter med tilsammen 18 fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd.

Alle instituttene har fysioterapeuter som driver allmenfysioterapi. I tillegg er det manuellterapeuter i Romedal og på Ottestadhallen, og psykomotorikere på Sentrum.