Administrasjon

Knut Hushagen

Knut Hushagen

Virksomhetsleder
Mobiltelefon 948 87 158

Arbeidsområder:

 • Prinsipielle saker innen kommunalteknisk drift.
 • Ansvarlig for saker til politisk behandling, klager på servicegrad og standarder.
Martha Flote

Martha Flote

Konsulent
Telefon 62 56 21 01

Arbeidsområder:

 • Gebyr for vann, avløp, vannmålere, samt tilknytningsgebyr.
Elma Hromalic

Elma Hromalic

Sekretær
Telefon 62 56 21 00

Arbeidsområder:

 • Regnskap på Kommunalteknikk. Herunder mottak og utsending av regninger.
 • Interne oppgaver i forhold til økonomi og personal.

 

Seksjon - Drift

ATle Baklien

Atle Baklien

Seksjonsleder - Drift
Mobiltelefon 406 11 818

Arbeidsområder:

 • Bestilling av driftstjenester fra Kommuneentrepenøren og private aktører.
 • Klager på standarder på drift og utførelse av kommunaltekniske tjenester.
Dan Lynnes

Dan-Olav Tafjord Lynnes

Tekniker / Saksbehandler
Mobiltelefon 948 30 668

Arbeidsområder:

 • Drift, overvåking, og teknisk forvaltning av kommunal infrastruktur.
Karl Kristian Ødbehr

Karl Kristian Ødbehr

Driftsingeniør
Telefon 62 56 21 09

Arbeidsområder:

 • Superbruker for kommunalteknisk kart-system (Gemini VA).
 • Svarer på spørsmål om kommunens vann-og avløpsledninger (beliggenhet, dimensjoner, alder m.m.)
Maria Johnsen

Maria Johnsen

Vegingeniør
Telefon 62 56 21 06
Mobiltelefon 911 59 892

Arbeidsområder:

 • Vegvedlikehold, sommer og vinter
 • Gatelys, fri sikt, fartsmåling
 • Grøntskjøtsel, vegetasjonsrydding
 • Arbeid på og i offentlig veggrunn
 

Ivar Svensson

Saksbehandler
Telefon 62 56 21 07
Mobiltelefon 969 43 643

Arbeidsområder:

 • Saksbehandling, sanitærsøknader
 • Kan opplyse om private stikkledninger
 • Rørleggerkontakt
 

Eli Åsen

Rådgiver - Private løsninger
Mobiltelefon 458 72 653

Arbeidsområder:

 • Utslippssøknader ved private avløpsanlegg. Fører også tilsyn med med disse anleggene.
 • Følger opp gjeldende septikrenovatør i Stange kommune.
 • Kan bistå med rådgiving ved private VA-anlegg.

 

Seksjon - Anlegg

Viggo Svendsen

Viggo Svendsen

Seksjonsleder - Anlegg / Assisterende virksomhetsleder
Mobiltelefon 406 22 102

Arbeidsområder:

 • Har oversikt og det overordnede ansvar for alle virksomhetens pågående anlegg.
 • Kan ta i mot henvendelser for ovenstående når ansvarlig prosjektingeniør er borte.
 • Kan bistå ved driftsrelaterte spørsmål.
 

Hakan Emrah Karagöz

Prosjektingeniør - Kontaktperson, private utbyggere
Mobiltelefon 908 51 854
 

Arbeidsområder:

 • Saksbehandler og kommunens representant ved privat utbygging av vann, avløp, veg og grøntanlegg.
Kunyu Li

Kunyu Li

Prosjektingeniør
Telefon 62 56 21 04
Mobiltelefon 478 69 950

Arbeidsområder:

 • Saksbehandler for privat og offentlig utbygging av vann, avløp, veg og grøntanlegg.
Vidar Årnes

Vidar Årnes

Prosjektingeniør
Telefon 62 56 21 02
Mobiltelefon 414 62 391

Arbeidsområder:

 • Saksbehandler for privat og offentlig utbygging av vann, avløp, veg og grøntanlegg.