Administrasjon

Knut Hushagen

Knut Hushagen

Virksomhetsleder
Mobiltelefon 948 87 158

Arbeidsområder:

 • Prinsipielle saker innen kommunalteknisk drift.
 • Ansvarlig for saker til politisk behandling, klager på servicegrad og standarder.
Martha Flote

Martha Flote

Konsulent
Telefon 62 56 21 01

Arbeidsområder:

 • Gebyr for vann, avløp, vannmålere, samt tilknytningsgebyr.
Elma Hromalic

Elma Hromalic

Sekretær
Telefon 62 56 21 00

Arbeidsområder:

 • Regnskap på Kommunalteknikk. Herunder mottak og utsending av regninger.
 • Interne oppgaver i forhold til økonomi og personal.

 

Seksjon - Drift

ATle Baklien

Atle Baklien

Seksjonsleder - Drift
Mobiltelefon 406 11 818

Arbeidsområder:

 • Bestilling av driftstjenester fra Kommuneentrepenøren og private aktører.
 • Klager på standarder på drift og utførelse av kommunaltekniske tjenester.
Dan Lynnes

Dan-Olav Tafjord Lynnes

Tekniker / Saksbehandler
Mobiltelefon 948 30 668

Arbeidsområder:

 • Drift, overvåking, og teknisk forvaltning av kommunal infrastruktur for vann- og avløp.
 • Saksbehandler for gravemeldinger, risikovurdering, arbeidsvarslingsplaner (skiltplaner), og loggbøker.
Karl Kristian Ødbehr

Karl Kristian Ødbehr

Driftsingeniør
Telefon 62 56 21 09

Arbeidsområder:

 • Superbruker for kommunalteknisk kart-system (Gemini VA).
 • Svarer på spørsmål om kommunens vann-og avløpsledninger (beliggenhet, dimensjoner, alder m.m.)
Øyvind Wahl-Eriksen

Øyvind Wahl-Eriksen

Saksbehandler
Telefon 62 56 21 62
Mobiltelefon 902 19 902

Arbeidsområder:

 • Kontaktperson mot rørleggere.
 • Gir opplysninger om private stikkledninger
 • Vannmålere, herunder utlevering, utskifting, og klager.
 • Følger opp gjeldende septikrenovatør i Stange kommune.
Johnny Rognlien

Johnny Rognlien

Kommunegartner
Telefon 62 56 21 06
Mobiltelefon 977 49 166

Arbeidsområder:

 • Saker og henvendelser knyttet til trafikksikkerhet på kommunale veier, herunder frisikt, vegetasjon, fartsmåling, humper, fartsgrenser, øvrig skilting, bommer, o.s.v.
 • Kommunale grøntområder og lekeparker.
 

Ubesatt stilling

Driftsingeniør - Private løsninger
Telefon 62 56 20 99
 

Arbeidsområder:

 • Utslippssøknader ved private avløpsanlegg. Fører også tilsyn med med disse anleggene.
 • Følger opp gjeldende septikrenovatør i Stange kommune.
 • Kan bistå med rådgiving ved private VA-anlegg.

 

Seksjon - Anlegg

Viggo Svendsen

Viggo Svendsen

Seksjonsleder - Anlegg / Assisterende virksomhetsleder
Telefon 62 56 22 03
Mobiltelefon 406 22 102

Arbeidsområder:

 • Har oversikt og det overordnede ansvar for alle virksomhetens pågående anlegg.
 • Kan ta i mot henvendelser for ovenstående når ansvarlig prosjektingeniør er borte.
 • Kan bistå ved driftsrelaterte spørsmål.
 

Ubesatt stilling

Prosjektingeniør - Kontaktperson, private utbyggere
Telefon 62 56 21 07
 

Arbeidsområder:

 • Saksbehandler og kommunens representant ved privat utbygging av vann, avløp, veg og grøntanlegg.
Kunyu Li

Kunyu Li

Prosjektingeniør
Telefon 62 56 21 04
Mobiltelefon 478 69 950

Arbeidsområder:

 • Saksbehandler for privat og offentlig utbygging av vann, avløp, veg og grøntanlegg.
Vidar Årnes

Vidar Årnes

Prosjektingeniør
Telefon 62 56 21 02
Mobiltelefon 414 62 391

Arbeidsområder:

 • Saksbehandler for privat og offentlig utbygging av vann, avløp, veg og grøntanlegg.