Administrasjon

Knut Hushagen

Virksomhetsleder

Mobiltelefon 948 87 158

Epost

Arbeidsområder:

 • Prinsipielle saker innen kommunalteknisk drift.
 • Ansvarlig for saker til politisk behandling, klager på servicegrad og standarder.
 

Martha Flote

Konsulent

Telefon 62 56 21 01

Epost

Arbeidsområder:

 • Gebyr for vann, avløp, vannmålere, samt tilknytningsgebyr.
 

Elma Hromalic

Sekretær

Telefon 62 56 21 00

Epost

Arbeidsområder:

 • Regnskap på Kommunalteknikk. Herunder mottak og utsending av regninger.
 • Interne oppgaver i forhold til økonomi og personal.
 

Seksjon - Drift

Atle Baklien

Seksjonsleder - Drift

Mobiltelefon 406 11 818

Epost

Arbeidsområder:

 • Bestilling av driftstjenester fra Kommuneentrepenøren og private aktører.
 • Klager på standarder på drift og utførelse av kommunaltekniske tjenester.
 

Dan-Olav Tafjord Lynnes

Automasjonstekniker / Saksbehandler

Mobiltelefon 948 30 668

Epost

Arbeidsområder:

 • Drift av overvåkingsanlegg for kommunale vann- og avløpsledninger, vann- og avløpspumpestasjoner, vannverk, vannbasseng, og renseanlegg.
 • Saksbehandler for gravemeldinger.
 • Webansvarlig for Kommunalteknikk
 

Karl Kristian Ødbehr

Driftsingeniør

Telefon 62 56 21 09

Epost

Arbeidsområder:

 • Superbruker for kommunalteknisk kart-system (Gemini VA).
 • Svarer på spørsmål om kommunens vann-og avløpsledninger (beliggenhet, dimensjoner, alder m.m.)
 • Gir opplysninger om private stikkledninger
 

Øyvind Wahl-Eriksen

Saksbehandler

Telefon 62 56 21 62

Mobiltelefon 902 19 902

Epost

Arbeidsområder:

 • Kontaktperson mot rørleggere.
 • Vannmålere, herunder utlevering, utskifting, og klager.
 • Følger opp gjeldende septikrenovatør i Stange kommune.
 

Johnny Rognlien

Kommunegartner

Telefon 62 56 21 06

Mobiltelefon 977 49 166

Epost

Arbeidsområder:

 • Saker og henvendelser knyttet til trafikksikkerhet på kommunale veier, herunder frisikt, vegetasjon, fartsmåling, humper, fartsgrenser, øvrig skilting, bommer, o.s.v.
 • Kommunale grøntområder og lekeparker.
 • Godkjenner arbeidsvarslingsplaner, mottaker av risikovurdering og loggbøker ifbm gravearbeid.
 

Øystein Pedersen

Driftsingeniør

Telefon 62 56 20 99

Mobiltelefon 908 51 854

Epost

Arbeidsområder:

 • Utslippssøknader ved private avløpsanlegg. Fører også tilsyn med med disse anleggene.
 • Følger opp gjeldende septikrenovatør i Stange kommune.
 • Kan bistå med rådgiving ved private VA-anlegg.
 

Seksjon - Anlegg

Viggo Svendsen

Seksjonsleder - Anlegg / Assisterende virksomhetsleder

Telefon 62 56 22 03

Mobiltelefon 406 22 102

Epost

Arbeidsområder:

 • Har oversikt og det overordnede ansvar for alle virksomhetens pågående anlegg.
 • Kan ta i mot henvendelser for ovenstående når ansvarlig prosjektingeniør er borte.
 • Kan bistå ved driftsrelaterte spørsmål.
 

 

 

Kunyu Li

Prosjektingeniør

Telefon 62 56 21 04

Mobiltelefon 478 69 950

Epost

Arbeidsområder:

 • Saksbehandler for privat og offentlig utbygging av vann, avløp, veg og grøntanlegg.

 

 

Vidar Årnes

Prosjektingeniør

Telefon 62 56 21 02

Mobiltelefon 414 62 391

Epost

Arbeidsområder:

 • Saksbehandler for privat og offentlig utbygging av vann, avløp, veg og grøntanlegg.