Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Siste nytt

 • Barnehagebarn.

  Søknadsportal til barnehage og SFO stenges en periode

  11.05.2017På grunn av omfattende oppdateringer i opptakssystemet blir barnehageportalen midlertidig stengt i tidsrommet 25.mai 2017 til og med 10.juni 2017.
 • Illustrasjon kommunedelplan for oppvekst

  Kommunedelplan for oppvekst 2016-2021

  09.03.2017Kommunedelplan for oppvekst ble vedtatt i kommunestyret 15.02. 2017.
 • Holmlund barnehage

  Rett til barnehageplass fra august 2017

  13.02.2017Alle barn som fyller ett år før 1. desember kommende barnehageår, har rett på plass fra den måneden barnet fyller 1 år og har søkt innen fristen for hovedopptaket 1.mars.
 • Barnehagebarn.Foto Frank Holm

  Kultur for læring

  25.11.2016Kultur for læring er et forsknings- og utviklingsprosjekt hvor alle grunnskoler i alle kommuner i Hedmark er invitert til å delta. I Stange deltar både barnehagene og skolene.
 • Barna undrer seg over hva som flyter og hva som synker

  Stjerneskuddene

  15.01.2016De eldste barna i barnehagen har sin egen klubb, Stjerneskuddene.
 • Moro med høstløv!

  Nærhet, trygghet og omsorg

  15.01.2016Vet du at et lite menneske utvikler seg og lærer mer i løpet av de første sju årene av sitt liv, enn det gjør resten av livet? Gjennom alle disse årene - som ellers i livet - er det flest hverdager, og selv om vi i løpet av året har vår del av merkedager og fester, så er det det barna opplever i hverdagen som setter de mest dominerende sporene.

Barnehager i Stange

Barnehagene i Stange skal være gode lærings- og danningsarenaer, med engasjerte og kompetente ansatte som møter hvert enkelt barn med anerkjennelse og respekt.

Stange kommunes barnehager er organisert under ”Virksomhet for barnehager.” (VFB) Våre 9 kommunale barnehager har til sammen 475 barn i alderen 1-6 år, og ligger i Ottestad, Stange, Romedal, Vallset og Åsbygda.

Virksomhet for barnehager har også et særlig ansvar for oppfølging av kommunens 13 private barnehager (hvorav 2 er familiebarnehager,) og påser at alle barnehagene likebehandles. De private barnehagene ligger godt spredt i kommunen mellom Tangen i sør og Ottestad i nord og huser 597 barn fra 1-6 år.

Barnehagene i Stange er ulike i driftsform og innhold, slik at foreldre kan velge den barnehagen som passer barnet og familien best. Vi har blant annet Steinerbarnehage, gardsbarnehage, barnehager med friluftsgruppe, og barnehager med utvidet kristen formålsparagraf.

I tillegg til grunnbemanningen i barnehagene er det ansatt støttepedagoger, spesialpedagoger og migrasjonspedagog som jobber ute i barnehagene etter behov. Tjenestene fra virksomhet for barnehager er de samme enten man velger kommunal eller privat barnehage. Virksomhet for barnehager består av virksomhetsleder og to barnehagerådgivere, og holder til i 3. etasje i rådhuset.

Velkommen til oss!

For spørsmål vedr. søknad om barnehageplass, foreldrebetaling og søskenmoderasjon: Ta kontakt med rådgiver Inger Tove Kulseth, telefon 62 56 20 42. 

Sist endret: 19.01.2016
|
|
|