Barnehagene i Stange skal være gode lærings- og danningsarenaer, med engasjerte og kompetente ansatte som møter hvert enkelt barn med anerkjennelse og respekt.

Stange kommunes barnehager er organisert under ”Virksomhet for barnehager.” (VFB) Våre kommunale barnehager ligger godt spredt rundt i kommunen..

Virksomhet for barnehager har også et særlig ansvar for oppfølging av kommunens private barnehager og familiebarnehage, og påser at alle barnehagene likebehandles. De private barnehagene ligger spredt mellom Stange sentrum og Ottestad.

Barnehagene i Stange er ulike i driftsform og innhold, slik at foreldre kan velge den barnehagen som passer barnet og familien best. Vi har blant annet Steinerbarnehage, gardsbarnehage, barnehager med friluftsgruppe, og barnehager med utvidet kristen formålsparagraf.

I tillegg til grunnbemanningen i barnehagene er det ansatt støttepedagoger, spesialpedagoger og migrasjonspedagog som jobber ute i barnehagene etter behov. Tjenestene fra virksomhet for barnehager er de samme enten man velger kommunal eller privat barnehage. Virksomhet for barnehager består av virksomhetsleder og to barnehagerådgivere, og holder til i 3. etasje i rådhuset.

Velkommen til oss!

For spørsmål vedr. søknad om barnehageplass, foreldrebetaling og søskenmoderasjon: Ta kontakt med rådgiver Inger Tove Kulseth, telefon 62 56 20 42.