Vi i MIB - Stange skal ha minimum to samlinger hvert halv år. Et møte for nettverksgruppa og et møte/akt/utflukt for alle menn i barnehagen.

Nettverksgruppa består av:

Martin Nilsen, Bamsebo barnehage Tlf: 62573355

Jan Tore, Norstad barnehage Tlf: 62585160

Vetle Måsø, Utsikten barnehage Tlf: 62578547

Petter Hansen, Enerhaugen barnehage Tlf:

Stig Sandvold, Barnas Rett barnehage Tlf: 62578061