Turpost i ReemarkaStange kommune er en FYSAK kommune. FYSAK står for fysisk aktivitet og har som hovedformål er å få flest mulig til å bli fysisk aktive. Særlig viktig målgruppe er de som i dag ikke er aktive i det hele tatt. 

Hvert år setter Hamar og Hedemarken turistforening, Stange krets opp turmål i Stange kommune hvor det henger en rød bøtte og en klippetang. Dette er kjente og mindre kjente topper og steder i vår kommune fordelt på to i hver ungdomsskolekrets.

Oppsummering av ant deltakere, barn og 5-årsperemie fra 2007 – 2016

År

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

20152016

Antall deltakere

 

106

 

108

 

111

 

130

 

93

 

127

 

120

 

171

331381

Barn*

 

21

 

32

 

15

 

26

 

20

 

27

 

22

 

39

130172

5-årspremie

 

 

 

 

 

16

 

15

 

9

 

10

1012
10-årspremie         12

*barn ble i 2007 – 2011 definert som de under 12 år, fra 2012 de under 16 år, og premiering for minst 3 av 7 poster.

 Vil du vite mer om FYSAK i Stange ta kontakt med Else Bjørke på kultur og fritid.  

Kanskje du har tatt noen fine bilder fra turmålene? Så del de gjerne med oss på #fysakstange