FysakbøtteStange kommune er en FYSAK kommune. FYSAK står for fysisk aktivitet og har som hovedformål er å få flest mulig til å bli fysisk aktive. Særlig viktig målgruppe er de som i dag ikke er aktive i det hele tatt. 

Siden 2007 har Stange kommune i samarbeid med Hamar og Hedemakren turistforening, Stange krets lagt til rette for turposter i vår kommune. I 2017 ble det mulig å registrere seg via appen SjekkUt og det resulterte i en stor økning i registrerte deltakere. 

Fra 2018 avvikles premiering av 5 og 10 årspremie, men det blir loddtrekning av fine premier på avslutningen.

ÅR

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt antall deltakere

 

108

 

 

111

 

130

 

93

 

127

 

120

 

171

 

299

 

381

 

692

 

799

Antall barn/unge t.o.m. 16 år

 

32

 

15

 

26

 

20

 

27

 

22

 

39

 

120

 

172

 

141

 

198

Deltakerpremie til barn og unge

Alle barn og unge som er 16 år eller yngre får gratis dagskort i Ankerskogen svømmehall, mot at de leverer turkortet med minst 6 klipp. Viktig at de leverer klippekortet, fordi den elektroniske registreringen ikke registrerer alder på barnet. 

Kontaktpersoner:

Stange kommune: Line Kongssund, tlf. 62562117 eller mobil 94888225

HHT, Stange krets: Aud Norstad, mobil 99259904