10 turer i Stange 2018Stange kommune er en FYSAK kommune. FYSAK står for fysisk aktivitet og har som hovedformål er å få flest mulig til å bli fysisk aktive. Særlig viktig målgruppe er de som i dag ikke er aktive i det hele tatt. 

Siden 2007 har Stange kommune i samarbeid med Hamar og Hedemakren turistforening, Stange krets lagt til rette for turposter i vår kommune. I 2017 ble det mulig å registrere seg via appen SjekkUt og det resulterte i en stor økning i registrerte deltakere. 

Fra 2018 avvikles premiering av 5 og 10 årspremie, men det blir loddtrekning av fine premier på avslutningen 14. november. 

År

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

201520162017

Antall deltakere

106

108

111

130

93

127

120

171

331381692

Barn

21

32

15

26

20

27

22

39

130172141

5-årspremie

 

 

 

 

16

15

9

10

1012 
10-årspremie         12 

Deltakerpremie til barn og unge

Alle barn og unge som er 16 år eller yngre får gratis dagskort i Ankerskogen svømmehall, mot at de leverer turkortet med minst 6 klipp. Viktig at de leverer klippekortet, fordi den elektroniske registreringen ikke registrerer alder på barnet. 

Kontaktpersoner:

Stange kommune: Line Kongssund, tlf. 62562117 eller mobil 94888225

HHT, Stange krets: Aud Norstad, mobil 99259904