Frist for å søke om Spillemidler er 1. oktober hvert år.

Søknaden skal fylles ut elektronisk  eller last ned skjema her.......

Regler for å få Spillemidler finner du her.....

Nærmiljøanlegg:

Ordningen med ”Mindre kostnadskrevende anlegg” blir borte, men kan søkes på ut året. Maks. tilskuddsbeløp på Nærmiljøanlegg har økt betydelig, til kr. 300 000. (tidligere kr. 200 000). For å kunne søke om Spillemidler, må anlegget være prioritert i ”Kommunedelplan for Idrett og Fysisk aktivitet”

Stange Idrettsråd har ei viktig rolle i arbeidet med prioritering av spillemiddelsøknader.

Noe som er uklart: Ta kontakt med Stange kommune v/saksbehandler Else Bjørke på mail: else.bjorke@stange.kommune.no

eller på telefon 62 56 21 14