Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Kulturmidler

Kulturmidler - frist 15. mai 2017

Du er nå hjertelig velkommen til å søke på årets midler.

Klikk her.

 


Tilskuddsgruppe

Type tilskudd


Til fordeling

Idrett

Tilskudd til idrettsskoler

30 000

 

Aktivitetsstøtte idrett

100 000

 

Driftstilskudd idrettsanlegg

290 000

 

Byggetilskudd idrett/nærmiljøanlegg
(Utbetales i tråd med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivtet og er knyttet opp mot spillemiddelsøknader)

500 000

Kulturhus

Driftstilskudd kulturhus (større forsamlingshus)

50 000

 

Byggetilskudd kulturhus

200 000

Lekeplasser


Tilskudd til opparbeiding/oppgradering av lekeplasser

15 000

Fritidsklubber

Tilskudd til lagsdrevne fritidsklubber

15 000

Eldre

Kulturaktiviteter for eldre

40 000

Funksjonshemmede


Kulturtiltak funksjonshemmede

20 000

Annet kulturarbeid

Aktivitetsstøtte allmennkultur barn/ungdom/voksne

117 000

 

Investeringstilskudd allmennkultur barn/ungdom/voksne

107 000


Rolf Olav Hårseth: Kulturtiltak funksjonshemmede

Bente Myhr: Tilskudd til idrettskoler, aktivitet idrett, driftstilskudd idrettsanlegg, kulturtiltak eldre, aktivitets- og investeringstilskudd til annet kulturarbeid, lekeplasstilskudd

Solbjørg Tveiten: Driftstilskudd/byggetilskudd kulturhus

Else Bjørke: Spillemidler

Søknadsskjema for kulturmidler uten fast søknadsfrist (Spesielle tiltak / prosjekter som f.eks. konserter, kulturarrangementer, kulturinnslag på større jubileum m.m) kan det søkes på gjennom hele året.
Saksbehandlere: Åse Strand og Solbjørg Tveiten.

 


 

Sist endret: 21.04.2017
|
|
|