Du er nå hjertelig velkommen til å søke på årets midler.

Klikk her.  (Det vil være mulig å søke t.o.m 20. mai)

Foreningene vil da komme inn på en søkemodul hvor det på nytt kommer opp oversikt over de ulike type tilskuddene som innledning, og etter en lagsregistrering kan søkerne krysse av for de aktuelle tilskuddene i ett og samme skjema. Ved noen av søknadene skal det legges ved regnskap/årsmelding/budsjett, men det står det opplyst på hvert enkelt skjema. Alle søkere vil få bekreftelse på at søknad er mottatt. Bekreftelsesmailen returneres sammen med vedlegg dersom det er krav til dette i aktuell søknad.
 

Oversikt over ulike type kulturmidler som lag og foreninger kan søke på.


Tilskuddsgruppe

Type tilskudd


Til fordeling

Idrett

Tilskudd til idrettsskoler (ingen vedlegg)

30 000

 

Aktivitetsstøtte idrett (ingen vedlegg)

100 000

 

Driftstilskudd idrettsanlegg
(legg med regnskap og årsmelding)

290 000

 

Byggetilskudd idrett/nærmiljøanlegg
(Utbetales i tråd med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivtet og er knyttet opp mot spillemiddelsøknader)

500 000

Kulturhus

Driftstilskudd kulturhus (større forsamlingshus)

50 000

 

Byggetilskudd kulturhus (- er knyttet opp i mot spillemidler)

200 000

Lekeplasser


Tilskudd til opparbeiding/oppgradering av lekeplasser (ikke vedlegg)

15 000

Fritidsklubber

Tilskudd til lagsdrevne fritidsklubber (regnskap skal legges med)

15 000

Eldre

Kulturaktiviteter for eldre
(årsmelding skal legges med)

40 000

Funksjonshemmede

Kulturtiltak funksjonshemmede
(rengskap og årsmelding skal legges med)

20 000

Annet kulturarbeid

Aktivitetsstøtte allmennkultur barn/ungdom/voksne
(Legg med regnskap)

117 000

 

Investeringstilskudd allmennkultur barn/ungdom/voksne
(legg med regnskap og budsjett)

107 000


Rolf Olav Hårseth: Kulturtiltak funksjonshemmede

Bente Myhr: Tilskudd til idrettskoler, aktivitet idrett, driftstilskudd idrettsanlegg, kulturtiltak eldre, aktivitets- og investeringstilskudd til annet kulturarbeid, lekeplasstilskudd og driftstilskudd/byggetilskudd kulturhus.


Andre type tilskudd:

Else Bjørke: Spillemidler

 

Søknadsskjema for kulturmidler uten fast søknadsfrist (Spesielle tiltak / prosjekter som f.eks. konserter, kulturarrangementer, kulturinnslag på større jubileum m.m) kan det søkes på gjennom hele året.
Saksbehandlere: Åse Strand og Solbjørg Tveiten.