Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Kulturmidler

Kulturmidler

Kulturmidler utlyses årlig med søknadsfrist 1. april. Vi har i år gitt utvidet søknadsfrist for alle til 8. april.

Kultur og fritid inviterte lag og foreninger til møte onsdag 30. mars 2016.

Også i år vil et av temaene vil være gjennomgang av kulturmidler. Invitasjon til møte ble sendt ut til alle lagene som har oppgitt e-postadresser.

NB! Det er viktig at alle lag er registrert med riktig opplysninger. For å kunne søke om kulturmidler må laget ha fylt ut registreringsskjemaet. Dette skjemaet må sendes inn hvert år;  helst digitalt.
Last ned registreringsskjemaet her. Registreringsskjema og alle søknadsskjema er nå som sagt digitale, dvs at du kan fylle de ut elektronisk og trykke på send-knappen oppe til høyre i bildet. Da går skjemaet direkte til postmottaket i kommunen. I etterkant av innsendt søknad vil du etterhvert motta bekreftelse via e-post om at vi har mottatt registreringsskjema og søknaden(e) fra din organisasjon. (Dette må vi gjøre manuelt).
Minner også om at alle må huske på å fylle inn laget lagets navn på søknadene.

Kulturmidler for 2016: NB! Husk å fylle ut registreringsskjemaet for at søknaden skal bli godkjent.


Tilskuddsgruppe

Type tilskudd/ søknadsskjema


Til fordeling
Idrett Tilskudd til idrettsskoler

30 000

  Aktivitetsstøtte idrett

100 000

 

Driftstilskudd idrettsanlegg 290 000
 

Byggetilskudd idrett/nærmiljøanlegg
(Utbetales i tråd med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivtet og er knyttet opp mot spillemiddelsøknader)

500 000
Kulturhus

Driftstilskudd kulturhus (større forsamlingshus)

50 000
 

Byggetilskudd kulturhus

200 000
Lekeplasser
Tilskudd til opparbeiding/oppgradering av lekeplasser
 
15 000
Fritidsklubber Tilskudd til lagsdrevne fritidsklubber

15 000

Eldre Kulturaktiviteter for eldre

40 000

Funksjonshemmede
Kulturtiltak funksjonshemmede
 
20 000
Annet kulturarbeid Aktivitetsstøtte allmennkultur barn/ungdom/voksne

117 000

  Investeringstilskudd allmennkultur barn/ungdom/voksne

107 000

Saksbehandlere kulturmidler med søknadsfrist 1. april:

Rolf Olav Hårseth: Kulturtiltak funksjonshemmede

Bente Myhr: Tilskudd til idrettskoler, aktivitet idrett, driftstilskudd idrettsanlegg, kulturtiltak eldre, aktivitets- og investeringstilskudd til annet kulturarbeid

Solbjørg Tveiten: Driftstilskudd/byggetilskudd kulturhus, lekeplassetilskudd

Else Bjørke: spillemidler

Søknadsskjema for kulturmidler uten fast søknadsfrist (Spesielle tiltak / prosjekter som f.eks. konserter, kulturarrangementer, kulturinnslag på større jubileum m.m) kan det søkes til gjennom hele året.
Saksbehandlere: Åse Strand og Solbjørg Tveiten
 

Sist endret: 01.04.2016
|
|
|