Stange kommune har byggeklare eneboligtomter for salg. Prisen varierer etter beliggenhet og størrelse. Det er mulig å reservere tomter for en kortere periode, men dersom det melder seg andre interesserte må vedkommende bestemme seg.

Her er det også mulig for private utbyggere å informere om ledige boligtomter i Stange.