Ønsker du å bygge egen bolig i Stange? Stange kommune har byggeklare eneboligtomter for salg. Prisen varierer etter beliggenhet og størrelse. Det er mulig å reservere tomter for en kortere periode, men dersom det melder seg andre interesserte må vedkommende bestemme seg.

Her er det også mulig for private utbyggere å informere om ledige boligtomter i Stange.

For veiledning om bygging og andre søknadspliktige tiltak, se menyen til høyre.