Alle foreldre som har barn i Vallset skole er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foredrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. Les mer om FAU og hjem-skole-samarbeid her

Kontakinfo:
Leder: Lillian Nyhus Sønsterud, 996 40 988
Nestleder: Knut Arne Mæhlum, 995 09 494 
Epost: vallsetfau@gmail.com