På Ottestad har vi et sykehjemsråd For å sikre medbestemmelse og mulighet for påvirkning for pasienter og pårørende, er det opprettet Sykehjemsråd.

Mandat for Sykehjemsråd:

  • Sykehjemsråd er et rådgivende organ. Det skal sikre medbestemmelse og mulighet til å uttale seg ved endring av boformen eller i dens innhold.
  • Formålet med Sykehjemsråd er hjemlet i sykehjemsforskriften.
  • Sykehjemsråd skal sikre at det er regelmessig samarbeid tilrettelagt mellom pasienter, pårørende/tidligere pårørende, eldreråd i kommunen og ansatte.

 

Medlemmer i Sykehjemsråd ved Ottestad helse og omsorgssenter

  • Tre pårørenderepresentanter 

  • En representant fra Eldrerådet i Stange

  • To representanter fra de ansatte

  • Virksomhetsleder

  • Pr. dato har vi ingen pasient som ønsker å sitte som representant i Sykehjemsråd