Lille Kjonerud bofellesskap

skal være et bofellesskap for funksjonshemmede

som gir hver enkelt mulighet for:

 

Økt livskvalitet,

Normalisert boform,

Mulighet for egenaktivitet,

Deltaking og likestilling i samfunnet,

Mestring av egen hverdag,

Medbestemmelsesrett,

Normalisering

Trygghet.