Fakta om bofellesskapet

Lille Kjonerud bofellesskap er et bofellesskap godt tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede mennesker. Stedet ligger i Ottestad, helt nord i Stange kommune, på grensen til Hamar. Det er god utsikt til Mjøsa. Avstanden til Hamar skysstasjon er ca. 3 km. I nærmiljøet er det bank, flere butikker, butikksenter og andre servicetilbud tilpasset rullestolbrukere. Direkte fra bofellesskapet er det forbindelse med omfattende gang- og sykkelveinett.

 Det gis hjelp etter kommunehelseloven og lov om sosiale tjenester.

Bofellesskapet har 32 stillingshjemler. Disse stillingene utgjør et tverrfaglig team. Det er døgnkontinuerlig bemanning.

Bofellesskapet er organisert under Tilrettelagte tjenester (TT) http://www.stange.kommune.no/category915.html.

 

Historikk

Lille Kjonerud bofellesskap ble bygget i 1996 som et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark fylkeskommune og Stange kommune, hvor Stange kommune eide og driftet bofellesskapet mens Hedmark fylkeskommune betalte driften. Formålet var å bygge et tidsmessig bofellesskap som kunne gi sterkt  funksjonshemmede beboere en optimal boform i egne leiligheter. I dag eies og drives fortsatt bofellesskapet av Stange kommune. De får refusjon fra Helse Sør Øst for deler av driften.

I 2013 ble det gjort vedtak i kommunen om at deler av bofellesskapets leiligheter skal organiseres under Helsetjenester i hjemmet med bistand fra hjemmesykepleie.

 


NYHETER

 

   

 

 

 

.