Administrasjonen ved Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA) 

Fra venstre: Morten Riise, rektor, Liv Kristin Bergum Martinsen, førstesekretær, Anne Kari Fossen, førstesekretær,Helge Ottesen, ass. rektor, Jofrid S. Bakken, avdelingsleder.