Søknadsportalen for å søke barnehageplass er ikke tilgjengelig før 1. januar 2020.

Stange kommune skifter administrativt opptaksprogram og søknadsportalen. Portalen åpner 1 .januar 2020, og i denne portalen kan du søke barnehageplass, søke om endret type plass, oppsigelse av plass.

Dersom det ønskes barnehageplass fra høst 2020 kan du søke etter 1.januar 2020.

Minner om at søknadsfristen for hovedopptaket til barnehageplass fra høsten 2020 er 1.mars 2020.

Ved behov for barnehageplass tidligere kontakt Rådgiver Inger Tove Kulseth, tlf. 62562042.