På helsestasjonen arbeider det helsesykepleiere, leger, jordmødre, og merkantil/sekretær. Vi samarbeider med andre instanser og tjenester ved behov, f.eks. fysioterapeut, spesialisthelsetjenesten, habiliteringstjenesten, barnehager og Stangehjelpa.

Stange helsestasjon har tatt i bruk en ny norsk og gratis app som gir gravide og småbarnsforeldre kvalitetssikrede helseråd og nyttige vertøy. Appen er utviklet i tett samspill med kommunens helsetjenstetilbud. Last ned appen i dag ved å søke "helseoversikt" i AppStore eller Google Play. Les mer på: Helseoversikt

Profileringsbilde Stange

FOTO: Rakel Berg. Stange kommune, profileringsbilde

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov