Hvem er vi?

Ann Julie Mostue, helsesykepleier

Anne Karin Elisenberg, helsesykepleier

Kjersti Østberg, helsesykepleier

Martina Johansen, helsesykepleier                     

Marte Godsveen Lauvdal, helsesykepleier

Mette Nøren, helsesykepleier

Rita Hanstad Holmsen, helsesykepleier  

Alena Sandru, helsestasjonslege              

Stefan Obytz,helsestasjonslege

Vivian Tran, helsestasjonslege                               

Gunn Elin Lundsbakken, merkantil

Toril Kjelsrud, merkantil