I Stange er skolehelsetjenesten, ungdomskontakten og barne- og ungdomsteamet i Stangehjelpa slått sammen til ett team: Team Barn og unge.  Dette for å kunne gi enda bedre, mer stabile og robuste tjenester til barn og unge i kommunen. Vårt mål er at barn og ungdom skal få en god start i livet, at de blir sett, hørt og tatt vare på.

Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroller i den kommunen barnet bor og oppholder seg i. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller.

Team Barn og unge ønsker å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse

  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold

  • Forebygge sykdom og skade

Alle i Team Barn og unge har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven. Det betyr at vi ikke deler informasjon med andre fagpersoner uten foreldrenes samtykke. Hvis vi yter helsehjelp til barn under 12 år skal foreldrene informeres om dette. Les mer om Team Barn og unge her.

Helsesøster har fast ukentlig trefftid på skolen og er tilgjengelig for kontakt med elever, foreldre og skole. Hos helsesøster kan elever komme og få råd og veiledning om det som opptar dem. Vi bidrar i undervisning og deltar i ansvarsgruppemøter. Helsesøster kan være behjelpelig ved spørsmål og oppfølging av synet og hørselstest.

Fast program i skolehelsetjenesten:

1. trinn: Presentasjon av skolehelsetjenesten/Team Barn og unge

2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

3. trinn: Samtale med foreldre, vekt/høydemåling

5. trinn: Pubertetsundervisning

6. trinn: Vaksine mot meslinger/kusma/røde hunder

7. trinn: Vaksine mot humant papillomavirus, 2 doser

 

Velkommen til å ta kontakt!

Vi oppfordrer til at sensitive personopplysninger eller helseopplysninger ikke sendes via sms eller på mail.

 

Hvem er helsesøster på din skole?:

Barneskoler

Ansvarlig helsesøster

Arstadskole

Aud Berit Wedum, mob. 920 49 038
Stangehjelper Therese Roksvold, mob. 917 92 049

Breidablikk skole

Astrid Torgunrud, mob. 947 87 388
Stangehjelper Rune Skaar, mob. 913 72 797

Hoberg skole

Brit Stensrud, mob. 982 60 330
Stangehjelper Rita Oja, mob. 902 74 107

Solvin skole

Brit Stensrud, mob. 982 60 330
Stangehjelper Kari Anne Haraldstad, mob. 934 56 011 

Stange skole

Aud Berit Wedum, mob. 920 49 038
Pia Marie Solberg, mob. 909 50 622

Steinerskolen

Hege Alfstad Bergsodden, mob. 982 60 331
Stangehjelper: Therese Roksvold, mob. 917 92 049

Espa skole

Kjersti Øien Skjold, mob. 911 75 208
Stangehjelper Miriam Schytte, mob. 941 54 787

Tangen skole

Kjersti Øien Skjold, mob. 911 75 208
Stangehjelper Miriam Schytte, mob. 941 54 787

Vallset skole

Kari Fagerhaug Bryhni, mob. 416 15 187
Stangehjelper Pål Andrè Moen, mob. 915 58 113

Åsbygda skole

Kari Fagerhaug Bryhni, mob. 416 15 187
Stangehjelper
Pål Andrè Moen, mob. 915 58 113