Helsesykepleiere er ansvarlig for skolehelsetjenesten ut i fra Nasjonal faglig retningslinjer. Vi deltar i et tverrfaglig team i kommunen, Team Barn og Unge. Gjennom teamet ønsker vi å gi kort vei til hjelp for barn, ungdom og familie.

Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroller i den kommunen barnet bor og oppholder seg i. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller.

Vi ønsker å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

Vi har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.

Helsesykepleier er tilgjengelig for kontakt med elever, foreldre/foresatte og skole. Vi samarbeider med skolelege/fastlege. Hos helsesykepleier kan elever få råd og veiledning om det som opptar dem. Vi bidrar i undervisning, deltar i ansvarsgrupper og hjelper barn videre i hjelpeapparatet ved behov. Vi har fast «åpen dør» på skolene og er ellers tilgjengelige på mobil/SMS.

1. Fast program i skolehelsetjenesten:

Presentasjon av skolehelsetjenesten/Team Barn og unge på skolen

  • 1. trinn: Skolestart samtale for elev og foreldre/foresatte, med helsesykepleier og lege
  • 2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • 3. trinn: Vekt/høydemåling, samtale ved behov
  • 5. trinn: Pubertetsundervisning
  • 6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)
  • 7. trinn: Vaksine mot humant papillomavirus (HPV), 2 doser
  • Skolehelsetjenesten har som mål å gi gode og stabile tjenester til barn og unge i kommunen, slik at barn og unge skal få en god start i livet: at de blir sett, hørt og tatt vare på.

Skolehelsetjenesten har som mål å gi gode og stabile tjenester til barn og unge i kommunen, slik at barn og unge skal få en god start i livet: at de blir sett, hørt og tatt vare på.

Velkommen til å ta kontakt!

Vi oppfordrer til at sensitive personopplysninger eller helseopplysninger ikke sendes via sms eller på mail.

Lenker: vaksinasjonsprogrammet

Velkommen til å ta kontakt!

Vi oppfordrer til at sensitive personopplysninger eller helseopplysninger ikke sendes via sms eller på mail.

Hvem er helsesykepleier på din skole?:

Barneskoler

Ansvarlig helsesykepleier

Arstadskole

Aud Berit Wedum, mob. 920 49 038
Stangehjelper Therese Roksvold, mob. 917 92 049

Breidablikk skole

Astrid Torgunrud, mob. 947 87 388
Stangehjelper Rune Skaar, mob. 913 72 797

Hoberg skole

Brit Stensrud, mob. 982 60 330
Stangehjelper Rita Oja, mob. 902 74 107

Solvin skole

Brit Stensrud, mob. 982 60 330
Stangehjelper Kari Anne Haraldstad, mob. 934 56 011 

Stange skole

Aud Berit Wedum, mob. 920 49 038
Pia Marie Solberg, mob. 909 50 622

Steinerskolen

Hege Alfstad Bergsodden, mob. 982 60 331
Stangehjelper: Therese Roksvold, mob. 917 92 049

Espa skole

Kjersti Øien Skjold, mob. 911 75 208
Stangehjelper Miriam Schytte, mob. 941 54 787

Tangen skole

Kjersti Øien Skjold, mob. 911 75 208
Stangehjelper Miriam Schytte, mob. 941 54 787

Vallset skole

Kari Fagerhaug Bryhni, mob. 416 15 187
Stangehjelper Pål Andrè Moen, mob. 915 58 113

Åsbygda skole

Kari Fagerhaug Bryhni, mob. 416 15 187
Stangehjelper
Pål Andrè Moen, mob. 915 58 113

Vi er helsesykepleiere med fast ukentlig trefftid på skolene og er tilgjengelige for kontakt med elever, foreldre og skole. Hos oss kan elever komme og få råd og veiledning om det som opptar dem. Vi brenner for at barn og ungdom skal få en god start på livet, at de blir sett, hørt og tatt vare på. Vi tror at samarbeid er viktig for at våre unge skal få den beste hjelpen, det kan være med hjem, skole og andre.