Jente er hos helsesykepleier

Foto: Øyvind Eide,Helsenorge - skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er ansvarlig for skolehelsetjenesten ut i fra Nasjonal faglig retningslinje. Vi samarbeider tett med andre instanser som bl.a. Stangehjelpa team barn og unge, skolefysioterapeuter og skolelege/fastlege. Hos helsesykepleier kan elever få råd og veiledning om det som opptar dem.

Vi er også tilgjengelig for kontakt med foreldre/foresatte og skole/SFO. Vi bidrar i undervisning, deltar i ansvarsgrupper og hjelper barn videre i hjelpeapparatet ved behov. Vi har fast «åpen dør» på skolene og er ellers tilgjengelige på mobil/SMS.

I skolehelsetjenesten ønsker vi å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

Vi har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.

Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroller i den kommunen barnet bor og oppholder seg i. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller.

Velkommen til å ta kontakt!

Vi oppfordrer til at sensitive personopplysninger eller helseopplysninger ikke sendes via sms eller på mail.