Helsesykepleiere er ansvarlig for skolehelsetjenesten ut i fra Nasjonal faglig retningslinjer. Vi deltar i et tverrfaglig team i kommunen, Team Barn og Unge. Gjennom teamet ønsker vi å gi kort vei til hjelp for barn, ungdom og familie.

Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroller i den kommunen barnet bor og oppholder seg i. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller.

Vi ønsker å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

Vi har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.

Helsesykepleier er tilgjengelig for kontakt med elever, foreldre/foresatte og skole. Vi samarbeider med skolelege/fastlege. Hos helsesykepleier kan elever få råd og veiledning om det som opptar dem. Vi bidrar i undervisning, deltar i ansvarsgrupper og hjelper barn videre i hjelpeapparatet ved behov. Vi har fast «åpen dør» på skolene og er ellers tilgjengelige på mobil/SMS.

Velkommen til å ta kontakt!

Vi oppfordrer til at sensitive personopplysninger eller helseopplysninger ikke sendes via sms eller på mail.