Tuberkulosekontroll er en lovpålagt tjeneste og omfatter først og fremst utenlandske borgere fra land med høy forekomst av tuberkulose og som skal oppholde seg i Norge mer enn 3 mnd.

Hvilke land dette gjelder, finnes oppdatert på www.fhi.no

I tillegg kan det være aktuelt med tuberkulosekontroll som et ledd i utredning av sykdom og nysmitte. Det kan også i noen tilfeller være aktuelt med tuberkulosekontroll før ansettelser.

Stange helsestasjon har ansvar for tuberkulosekontroll av utenlandske borgere fra land med høy forekomst av tuberkulose, mens andre grupper må ta kontakt med sin fastlege.

 

 

.