Skolehelsetjenesten har som mål å gi gode og stabile tjenester til barn og unge i kommunen, slik at barn og unge skal få en god start i livet: at de blir sett, hørt og tatt vare på.

Helsesykepleiere er ansvarlig for skolehelsetjenesten ut i fra Nasjonal faglig retningslinje. Vi deltar i et tverrfaglig team, Team Barn og Unge. Gjennom teamet ønsker vi å gi kort vei til hjelp for barn, ungdom og familie.

Helsesykepleier er tilgjengelig for kontakt med elever, foreldre, skole og samarbeidspartnere. Hos helsesykepleier kan elever få råd og veiledning. Vi bidrar i undervisning, deltar i ansvarsgrupper og hjelper ungdom videre i hjelpeapparatet ved behov. Vi har fast «åpen dør» på skolene og er ellers tilgjengelige på mobil/SMS.

Hos oss kan ungdom få råd og veiledning om det som opptar dem. Vanlige samtaletemaer er kropp, helse, forhold til foreldre, kjæreste/venner, angst, nedstemthet, spiseforstyrrelse, mobbing. Seksuell helse, prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner er også aktuelle temaer å ta opp med oss.  Vi har taushetsplikt etter helsepersonelloven.

Fra 2019 har all ungdom som mangler vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet rett til gratis vaksiner frem til 20 år.

Fast program i skolehelsetjenesten:

  • 8. trinn: Individuell samtale med alle elever
  • 9. trinn: Samlivsundervisning
  • 10. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio

Velkommen til å ta kontakt!
Vi oppfordrer til at sensitive personopplysninger eller helsesopplysninger ikke sendes via sms eller på mail.

Hvem er helsesykepleier på din skole?

Romedal ungdomsskole


 

ansvarlig helsesykepleier
Kari Anne Strøm Haraldstad,
mob. 934 56 011

Stangehjelper Pål Andrè Moen
mob.915 58 113

Stange ungdomsskole

 

ansvarlig helsesykepleier
Kjersti Øien Skjold
mob. 911 75 208

Stangehjelper Marianne Farstad
mob. 414 78 056

Ottestad ungdomsskole


 

ansvarlig helsesykepleier
Hege Alfstad Bergsodden
mob. 982 60331

Stangehjelper Rune Skaar
mob. 913 72 797

Steinerskolen


 

ansvarlig helsesykepleier
Hege Alfstad Bergsodden
mob. 982 60 331

Jønsberg videregående skole

 

ansvarlig helsesykepleier
Astrid Torgunrud
mob.947 87 388

Stangehjelper Marianne Farstad
mob. 414 78 056

Stange videregående skole

mandag
kl.08.30-13.30
m/lege

 

ansvarlig helsesykepleier
Anne Lise Nilssen
mob.917 42 050
lege Teresia Marton

Stangehjelper Rita Oja
mob.902 74 107

 

Aktuelle nettsteder: