Jente er hos helsesykepleier

Foto: Øyvind Eide,Helsenorge - skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er ansvarlig for skolehelsetjenesten ut i fra Nasjonal faglig retningslinje. Vi samarbeider tett med andre instanser som bl.a. Stangehjelpa team barn og unge, skolefysioterapeuter og skolelege/fastlege.

Vi er tilgjengelige for kontakt med barn/ungdom, foresatte, skole og samarbeidspartnere. Hos helsesykepleier kan barn/ungdom få råd og veiledning om det som opptar dem.

Vanlige samtaletemaer er:

  • kropp og helse
  • forhold til foreldre, kjæreste, venner
  • angst, nedstemthet
  • spiseforstyrrelser
  • mobbing
  • seksuell helse, prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner

Vi har taushetsplikt etter helsepersonelloven.

Helsesykepleiere bidrar også i undervisning, deltar i ansvarsgrupper og hjelper ungdommene videre i hjelpeapparatet ved behov. Vi har fast «åpen dør» på skolene og er ellers tilgjengelige på mobil/SMS.

Fra 2019 har all ungdom som mangler vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet rett til gratis vaksiner frem til 20 år.

Velkommen til å ta kontakt!
Vi oppfordrer til at sensitive personopplysninger eller helsesopplysninger ikke sendes via sms eller på mail.