Skolehelsetjenesten har som mål å gi gode og stabile tjenester til barn og unge i kommunen, slik at barn og unge skal få en god start i livet: at de blir sett, hørt og tatt vare på.

Helsesykepleiere er ansvarlig for skolehelsetjenesten ut i fra Nasjonal faglig retningslinje. Vi deltar i et tverrfaglig team, Team Barn og Unge. Gjennom teamet ønsker vi å gi kort vei til hjelp for barn, ungdom og familie.

Helsesykepleier er tilgjengelig for kontakt med elever, foreldre, skole og samarbeidspartnere. Hos helsesykepleier kan elever få råd og veiledning. Vi bidrar i undervisning, deltar i ansvarsgrupper og hjelper ungdom videre i hjelpeapparatet ved behov. Vi har fast «åpen dør» på skolene og er ellers tilgjengelige på mobil/SMS.

Hos oss kan ungdom få råd og veiledning om det som opptar dem. Vanlige samtaletemaer er kropp, helse, forhold til foreldre, kjæreste/venner, angst, nedstemthet, spiseforstyrrelse, mobbing. Seksuell helse, prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner er også aktuelle temaer å ta opp med oss. Vi har taushetsplikt etter helsepersonelloven.

Fra 2019 har all ungdom som mangler vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet rett til gratis vaksiner frem til 20 år.

 

Velkommen til å ta kontakt!
Vi oppfordrer til at sensitive personopplysninger eller helsesopplysninger ikke sendes via sms eller på mail.