Skolehelsetjenesten 13-20 år omfatter tjenester fra Team Barn og unge i ungdomsskolen og videregående skole. Team Barn og unge er skolehelsetjenesten, ungdomskontakten og barne- og ungdomsteamet i Stangehjelpa. Les mer om Team barn og unge her.

Helsesøster har fast ukentlig trefftid på skolen. Hos helsesøster kan ungdom komme å få råd og veiledning om det som opptar dem. Vanlige samtaletemaer er kropp, helse, forhold til foreldre, kjæreste/venner, angst, nedstemthet, spiseforstyrrelse, mobbing og seksuell helse. Prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner er også aktuelle temaer å ta opp med oss.  Vi har taushetsplikt. Vi kan hjelpe ungdom videre i hjelpeapparatet og samarbeider med andre instanser når det er nødvendig.


Tjenestene er gratis og du trenger ikke bestille time på forhånd.

Velkommen til å ta kontakt!
Vi oppfordrer til at sensitive personopplysninger eller helsesopplysninger ikke sendes via sms eller på mail.

Hvem er helsesykepleier på din skole?

Romedal ungdomsskole


 

ansvarlig helsesykepleier
Kari Anne Strøm Haraldstad,
mob. 934 56 011

Stangehjelper Pål Andrè Moen
mob.915 58 113

Stange ungdomsskole

 

ansvarlig helsesykepleier
Kjersti Øien Skjold
mob. 911 75 208

Stangehjelper Marianne Farstad
mob. 414 78 056

Ottestad ungdomsskole


 

ansvarlig helsesykepleier
Hege Alfstad Bergsodden
mob. 982 60331

Stangehjelper Rune Skaar
mob. 913 72 797

Steinerskolen


 

ansvarlig helsesykepleier
Hege Alfstad Bergsodden
mob. 982 60 331

Jønsberg videregående skole

 

ansvarlig helsesykepleier
Astrid Torgunrud
mob.947 87 388

Stangehjelper Marianne Farstad
mob. 414 78 056

Stange videregående skole

mandag
kl.08.30-13.30
m/lege

 

ansvarlig helsesykepleier
Anne Lise Nilssen
mob.917 42 050
lege Teresia Marton

Stangehjelper Rita Oja
mob.902 74 107