Vi har nå åpnet opp for at partner kan være med på svangerskapskonsultasjoner. Velkommen!

 

På grunn av utbrudd av koronasituasjonen ønsker vi å begrense antall besøkende ved Stange helsestasjon. Følgende tiltak vil bli gjort for å hindre smittespredning:

  • Ved luftveissymptomer kan du ikke møte på helsestasjonen. Ta da heller en telefon og konferer med oss.
  • Det vil ikke bli tilbud om hjemmebesøk, så nyfødtsamtaler gjennomføres på helsestasjonen.
  • Det vil ellers bli individuell oppfølging via telefon der det er behov for dette.
  • Stange helsestasjon gjør alle nødvendige tiltak for å unngå smittespredning, som grundig vask av overflater, det er spritdispenser i døra som alle må benytte seg av før de kommer inn, og alle konsultasjoner settes opp spredt ut over dagen for å hindre at mange sitter på venterommet samtidig.
  • Det vil ikke bli tilbud om åpen veietid og åpen time hos jordmor.
  • Fødselsforberedende kurs og gravidtrening avlyses inntil videre. 

Vi har telefontid 10.00-14.00 på hverdager. Ønsker du å snakke med en jordmor eller helsesykepleier kan du ringe tlf. nr. 90240364

Har du spørsmål om en timeavtale kan du ringe tlf. nr. 47790711

 

Råd og informasjon om koronavirus til gravide og ammende:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-og-ammende/

 

Vi har for tiden ikke mulighet til å tilby fødselsforberedende kurs, men her har vi samlet noen videoer fra Youtube som kan være nyttig å få med seg: 

Fødselsforberende kurs med jordmor Jane og Bippi

(Dette er fra Ringerike Sykehus, så se litt bort fra det som gjelder spesifikt Ringerike. Anbefalingene når det gjelder fars tilstedeværelse kan endres fortløpende.)

The Birth of Aase av Eva Rose

Bryst er best, fullversjon 

                                                   -----------------------------------------------------

Informasjon til fødende fra Sykehuset Innlandet: https://sykehuset-innlandet.no/informasjon-til-fodende

Omvisning fra føde- og barselavdelingen ved Elverum sykehus

Vi anbefaler gravide å laste ned appen Helseoversikt (thttp://www.helseoversikt.no/lastned) og Ti Smarte Tips til alle småbarnsforeldre. Her finner dere mye nyttig informasjon om tiden før, under og etter fødsel.

 

Når dere reiser hjem fra føden, send en melding til tlf: 90240364 med ditt navn og fødselsdato, barnets fødselsdato og kjønn, samt dato for hjemreise fra sykehuset. Så tar vi kontakt med dere!

 

Lykke til!

Med vennlig hilsen jordmørene 

Mai-Lill, tlf: 94 01 85 38, Bodil, tlf: 94 01 85 43 og Unn-Therese, tlf: 94 01 85 40