Velkommen til jordmødrene Mai-Lill, Bodil og Unn-Therese på Stange helsestasjon

Vi tilbyr svangerskapskontroll/omsorg i henhold til de nasjonale retningslinjene for svangerskapsomsorgen.

Alle førstegangsfødende med ledsager får tilbud om fødsels- og foreldreforberende kurs. Vi ønsker at de blivende foreldre opplever trygghet i svangerskapet og er godt forberedt til fødsel og foreldrerollen.

jmVi tilbyr hjemmebesøk av jordmor etter fødsel, fortrinnsvis i løpet av de første 2 dagene etter hjemkomst fra sykehuset. Foreldrene kan da få individuelt tilpasset veiledning og støtte i trygge omgivelser. Etter dette overtar helsesykepleier videre oppfølging av barnet.

Når du planlegger hjemreise fra barsel ber vi om at du sender en sms til jordmor slik at det blir enklere for oss å planlegge tidspunkt for hjemmebesøket.

Vi kan også tilby etterkontroll, prevensjonsveiledning- og rekvirering inkl. innsetting av spiral og p-stav, samt celleprøve. 

Jordmor samarbeider med spesialisthelsetjenesten, helsesykepleier, Stangehjelpa og fastlege.

Timebestilling

Du bestiller time ved å ringe eller henvende deg til helsestasjonen.

"Åpen time"

På fredager har vi åpen trefftid kl. 13.00-14.00. Da er det bare å komme innom dersom du har et spørsmål, trenger en blodtrykks-kontroll, bekreftelse på termin, erklæring av farskap eller annet.