Velkommen til jordmødrene Mai-Lill, Bodil og Unn-Therese på Stange helsestasjon

Vi tilbyr svangerskapsomsorg i henhold til de nasjonale retningslinjene for svangerskapsomsorgen.

Alle førstegangsfødende med ledsager får tilbud om fødsels- og foreldreforberende kurs. Vi ønsker at de blivende foreldre opplever trygghet i svangerskapet og er godt forberedt til fødsel og foreldrerollen.

jmVi tilbyr hjemmebesøk av jordmor etter fødsel, fortrinnsvis i løpet av de første 3 dagene etter hjemkomst fra sykehuset. Foreldrene kan da få individuelt tilpasset veiledning og støtte i trygge omgivelser. Etter dette overtar helsesykepleier videre oppfølging av barnet med hjemmebesøk og kontroller på helsestasjonen.

Når du planlegger hjemreise fra barsel ber vi om at du sender en sms til jordmor slik at det blir enklere for oss å planlegge tidspunkt for hjemmebesøket.

Vi kan også tilby etterkontroll, prevensjonsveiledning- og rekvirering, inkl. innsetting av spiral og p-stav, samt celleprøve. 

Jordmor samarbeider med blant annet spesialisthelsetjenesten, helsesykepleier, Stangehjelpa og fastlege.

Timebestilling

Du bestiller time ved å ringe eller henvende deg til helsestasjonen.

"Åpen time"

På fredager har vi åpen trefftid kl. 13.00-14.00. Da er det bare å komme innom dersom du har et spørsmål, trenger en blodtrykks-kontroll, bekreftelse på termin, erklæring av farskap eller annet. Pga kurs og ferie har vi dessverre ikke åpen trefftid 21/6, 12/7 og 19/7.

Ferieavvikling sommeren 2019:

Bodil har ferie i uke 30, 31 og 32, Mai-Lill i uke 27, 28, 29 og 32, Unn-Therese i uke 28, 29, 33 og 34.