På grunn av utbrudd av korona i Norge ønsker vi å begrense antall besøkende ved Stange helsestasjon. Følgende tiltak vil bli gjort for å hindre smittespredning:

  • Ved luftveissymptomer kan du ikke møte på helsestasjonen. Ta da heller en telefon og konferer med oss.
  • Det vil ikke bli tilbud om hjemmebesøk, så nyfødtsamtaler gjennomføres på helsestasjonen.
  • Viktig at gravide møter alene, uten sin partner.
  • Det vil ellers bli individuell oppfølging via telefon der det er behov for dette.
  • Stange helsestasjon gjør alle nødvendige tiltak for å unngå smittespredning, som grundig vask av overflater, det er spritdispenser i døra som alle må benytte seg av før de kommer inn, og alle konsultasjoner settes opp spredt ut over dagen for å hindre at mange sitter på venterommet samtidig.
  • Det vil ikke bli tilbud om åpen veietid og åpen time hos jordmor.

Ekspedisjonen er delvis betjent. Helsesykepleier eller jordmor kan kontaktes på tlf. 90240364 på hverdager kl. 08.30-15.00

Fødselsforberedende kurs og gravidtrening avlyses inntil videre.  

Informasjon til fødende:

https://sykehuset-innlandet.no/informasjon-til-fodende

Råd og informasjon om koronavirus til gravide og barn:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-barn-og-ungdom/

 

Vi anbefaler gravide å laste ned appen Helseoversikt (thttp://www.helseoversikt.no/lastned). Her får du offentlige helseråd som er utviklet av helsepersonell i samarbeid med kommunen. Informasjonen følger din svangerskapsuke og du kan se videokurs om blant annet fødsel og amming. 

 

Nytt tilbud fra mars 2020 - avlyst!

 

Onsdag 25.mars har vi kveldsåpen jordmortjeneste frem til kl. 18:00. Tiden er satt av til innsetting av spiraler og p-stav, fortrinnsvis for de som går på skole på dagtid. Ta kontakt for bestilling av time.

Mai-Lill, tlf: 94 01 85 38

Bodil, tlf: 94 01 85 43

Unn-Therese, tlf: 94 01 85 40

 

Jordmortjenesten

Velkommen til jordmødrene Mai-Lill, Bodil og Unn-Therese på Stange helsestasjon

Vi tilbyr svangerskapsomsorg i henhold til de nasjonale retningslinjene for svangerskapsomsorgen.

Alle førstegangsfødende med ledsager får tilbud om fødsels- og foreldreforberende kurs. Vi ønsker at de blivende foreldre opplever trygghet i svangerskapet og er godt forberedt til fødsel og foreldrerollen.

jmVi tilbyr hjemmebesøk av jordmor etter fødsel, fortrinnsvis i løpet av de første 3 dagene etter hjemkomst fra sykehuset. Foreldrene kan da få individuelt tilpasset veiledning og støtte i trygge omgivelser. Etter dette overtar helsesykepleier videre oppfølging av barnet med hjemmebesøk og kontroller på helsestasjonen.

Når du planlegger hjemreise fra barsel ber vi om at du sender en sms til jordmor slik at det blir enklere for oss å planlegge tidspunkt for hjemmebesøket.

Vi kan også tilby etterkontroll, prevensjonsveiledning- og rekvirering, inkl. innsetting av spiral og p-stav, samt celleprøve. 

Jordmor samarbeider med blant annet spesialisthelsetjenesten, helsesykepleier, Stangehjelpa og fastlege.

Gravidtrening - avlyst!

Frisklivssentralen arrangerer trening for deg som er gravid. Kvinner som er fysisk aktive i svangerskapet, opplever enklere svangerskap og fødsler, har bedre selvfølelse og færre komplikasjoner.

 Sted: Bassenget, Åkershagan

Tid: Torsdager, kl. 15.00 – 16.00

Oppstart 12.09.2019

Kursholder: fysioterapeut, Gunvor Linneberg Maagaard

Påmelding og spørsmål:

Frisklivssentralen@stange.kommune.no

Telefon 46928010

 

Timebestilling

Du bestiller time ved å ringe eller henvende deg til helsestasjonen, tlf: 62 56 23 33

 

"Åpen time" 

På fredager har vi åpen trefftid kl. 13.00-14.00. Da er det bare å komme innom dersom du har et spørsmål, trenger en blodtrykks-kontroll, bekreftelse på termin, erklæring av farskap eller annet.