Velkommen til jordmødrene Mai-Lill, Bodil og Unn-Therese på Stange helsestasjon

Vi tilbyr svangerskapsomsorg i henhold til de nasjonale retningslinjene for svangerskapsomsorgen.

Alle førstegangsfødende med ledsager får tilbud om fødsels- og foreldreforberende kurs. Vi ønsker at de blivende foreldre opplever trygghet i svangerskapet og er godt forberedt til fødsel og foreldrerollen.

jmVi tilbyr hjemmebesøk av jordmor etter fødsel, fortrinnsvis i løpet av de første 3 dagene etter hjemkomst fra sykehuset. Foreldrene kan da få individuelt tilpasset veiledning og støtte i trygge omgivelser. Etter dette overtar helsesykepleier videre oppfølging av barnet med hjemmebesøk og kontroller på helsestasjonen.

Når du planlegger hjemreise fra barsel ber vi om at du sender en sms til jordmor slik at det blir enklere for oss å planlegge tidspunkt for hjemmebesøket.

Vi kan også tilby etterkontroll, prevensjonsveiledning- og rekvirering, inkl. innsetting av spiral og p-stav, samt celleprøve. 

Jordmor samarbeider med blant annet spesialisthelsetjenesten, helsesykepleier, Stangehjelpa og fastlege.

Gravidtrening

Frisklivssentralen arrangerer trening for deg som er gravid. Kvinner som er fysisk aktive i svangerskapet, opplever enklere svangerskap og fødsler, har bedre selvfølelse og færre komplikasjoner.

 Sted: Bassenget, Åkershagan

Tid: Torsdager, kl. 15.00 – 16.00

Oppstart 12.09.2019

Kursholder: fysioterapeut, Mikael Hoff Hansen

Påmelding og spørsmål:

Frisklivssentralen@stange.kommune.no

Telefon 46928010

 

Timebestilling

Du bestiller time ved å ringe eller henvende deg til helsestasjonen.

"Åpen time"

På fredager har vi åpen trefftid kl. 13.00-14.00. Da er det bare å komme innom dersom du har et spørsmål, trenger en blodtrykks-kontroll, bekreftelse på termin, erklæring av farskap eller annet.