Vi er tre helsesykepleiere som arbeider med flyktninger i Stange kommune, Rita H. Holmsen, Kjersti Østberg og Nina Hulleberg.

Vi er å treffe på Stange helsestasjon, tlf. 62 56 23 33. Vi er tilgjengelig følgende dager:

Rita:  fredag (tlf. 41 64 93 42)
Kjersti: mandag ulik uke, tirsdag og fredag ( tlf 95 94 84 11)                                           
Nina: tirsdag- fredag  (tlf. 48 21 07 33)

Vi sørger for at alle nyankomne flyktninger får nødvendig helsehjelp i startfasen, og at de får informasjon om det norske helsevesenet. Vi samarbeider tett med flyktninglege Maria Skalleberg, helsestasjon, skolehelsetjenesten og flyktningtjenesten i kommunen.

Alle under 18 år tilbys gratis vaksiner i tråd med det norske barnevaksinasjonsprogrammet. De som er under 25 år og kommer fra land med høy forekomst av Hepatitt B, tilbys Hepatitt B vaksine.

Vi utfører lovpålagt tuberkulosekontroll av alle som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose.