Stange SFO har åpningstider hver morgen fra 07.15-08.30 og ettermiddag fra 13.15-16.30.

Vi har åpent i alle skolens ferier, men holder stengt jul- og nyttårsaften. Vi stenger kl 12 onsdag i påskeuka jfr. vedtektene § 7.2. SFO-året starter 1. august og varer til 30.06.

SFO bygger på skolens formålsparagraf, felles retningslinjer og vedtekter for kommunale SFO i Stange kommune. Vi har 5 planleggingsdager og samkjører disse med skolen.I skolens ferier har vi åpent dersom det er nok påmeldte barn. Vi foretar påmelding god tid i forkant. Det er viktig med denne tilbakemeldingen da SFO-leder setter opp bemanningsplan etter dette, jfr. vedtektene § 7.3.

Ønsker du annen type plass på SFO enn den du har i dag? Ta kontakt med SFO-leder enten per mail eller telefon.

Telefonnummer til SFO-basen er 62 56 25 26, mobil 91 70 96 05 (SFO) og til SFO-leder Rune Evensen tlf: 62 56 25 28.

Basetelefonen er i bruk i SFO-tiden. Ta gjerne kontaakt via mobilskole.