Skolens ordenregler vedtatt i Samarbeidsutvalget 2008, revidert 2016

ORDENSREGLER FOR STANGE SKOLE OG SFO

ELEVENE HAR RETT TIL

·           å ha et godt arbeids- og læringsmiljø

·           å gå på skolen uten å bli plaget

·           å bli behandlet rettferdig og respektfullt

·           å ha egne saker i fred
 

ELEVENE HAR PLIKT TIL

 • å vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred
 • å sørge for at det er arbeidsro i timene    
 • å holde god orden og gjøre skolearbeidet til avtalt tid
 • å møte presis til undervisningen
 • å respektere stoppregelen og høre på alle de ansatte på skolen
   

DET ER IKKE TILLATT

 • å bruke sykkel eller annet kjøretøy på skolens område utenom henviste plasser
 • å mobbe eller plage andre ved bruk av krenkende ord eller handlinger
 • å bruke mobiltelefon på skolen. Dersom den er med på skolen, skal den ligge avslått i sekken.
 • å forlate skolens område i skoletida
 • å kaste stein eller snøballer. Snøballer kan kastes på blink.
 • å banne, slåss eller forstyrre andres lek
   

DERSOM ORDENSREGLENE BRYTES, KAN SKOLEN BENYTTE FØLGENDE TILTAK:

 • muntlig irettesettelse fra ansatte
 • muntlig advarsel ved bruk av mobiltelefon. Gjentatt bruk fører til inndragelse av mobiltelefonen resten av skoledagen.
 • inndragelse av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte
 • muntlig eller skriftlig melding hjem
 • opphold på tilvist sted i friminutt og undervisningstimer
 • elever på 5-7 trinn kan vises bort for enkelttimer eller resten av dagen i samråd med foresatte
 • erstatning av ødeleggelse av skolens eiendeler eller eiendom opp til kr 5000


Vi oppfordrer elevene til ikke ta med verdisaker på skolen. Dette er elevenes eiendeler, og skolen er ikke erstatningspliktig. Ordensreglene gjelder også på turer og ekskursjoner i skolens regi. Ordensreglene er utarbeidet i hht Forskrift for Ordensreglement, som gjelder for alle skoler i Stange kommune. Denne forskriften ligger også ute på It`s learning.

 

HUSK STOPPREGELEN !
Ordensreglene gjennomgås i alle klasser hver høst.

 

.