Lille Kjonerud bofellesskapLille Kjonerud bofellesskap er et bofellesskap tilpasset mennesker med fysisk funksjonshemming. Stedet ble åpnet i 1996 og  har 18 lettdrevne leiligheter med livsløpsstandard bygd rundt et fellesareal med kantine og aktivitetsrom. Målet for bofellesskapet er at hver enkelt skal gis mulighet for en så normalisert boform som mulig med størst mulig grad av egenaktivitet, medbestemmelse og trygghet.

Personalet ved Lille Kjonerund bofellesskap består av sykepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere, spesialhjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter. Ved Kjøkkenet arbeider arbeidsleder(kokk) og assistenter. De har også ansvar for renhold. Det er vaktmester på stedet.

Bofellesskapet samarbeider med videregående skoler i forhold til elever.