Ingelin Kvisgaard

Ingelin Kvisgaard

Leder

Gøril Berg

Gøril Berg

Ergoterapeut

Jobber med barn og er kontaktperson for syn

Ida Udengen

Ida Benedicte Udengen

Ergoterapeut

Jobber i demensteamet, ambulerende dagaktivitetstilbud og er kontaktperson for kognisjon.

Haldis Saltvik

Haldis Saltvik

Ergoterapeut

Jobber med rehabilitering, både i Stange ambulerende rehabiliteringsteam (StART) og med de som har døgnrehabilitering.

Ida Melby

Ida Melby

Ergoterapeut

Jobber med hjemmeboende voksne.

 

Silje Storengen

Ergoterapeut

Jobber i Hverdagsrehabiliteringsteam og med hjemmeboende voksne.

 

Anne Ekren

Spesialsykepleier

Jobber i demensteamet

 

Jarle Monsen

Servicemedarbeider

Er kontaktperson for hørsel

 Gry Bjørke
  

 

 

Ida Benedicte Udengen