VISJON - Et godt sted å være

Omsorg for hverandre

  • For pasientene: Meningsfull hverdag
  • For pårørende: Avlaste for tyngende omsorgsoppgaver, gi informasjon og ha et godt samarbeid til pasientens beste
  • For ansatte: En utviklende, meningsfylt og trivelig arbeidsplass
  • I samarbeid med andre skal vi være: serviceinnstilt, kunnskapsrik og positive deltakere

Målsetting

Ottestad helse- og omsorgssenter skal preges av en hjemlig atmosfære. Den skal bidra til trivsel for pasienter, pårørende og ansatte. Grunnleggende fokus er at den enkelte pasient gis pleie, omsorg og behandling etter individuelle behov.

Vi jobber for en meningsfull hverdag med hverdagsmestring for alle pasienter.

Vi jobber for å være en kunnskapsrik, utviklende og meningsfylt arbeidsplass.

Vi jobber for åpenhet, trygghet og mangfold.

Hva er viktig for deg nå?