Velkommen til Ottestad helse og omsorgssenterVelkommen til Ottestad helse- og omsorgssenter

Ottestad helse -og omsorgssenter ligger sentralt plassert mellom Stange sentrum og Hamar. Helse- og omsorgssenteret er organisert som en avdeling med tilsammen 40 enerom. Vi er inndelt i grupper etter himmelretningene, nord, vest, sør og øst.

Det jobber sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter på alle avdelingene. Alle pasientene har enerom med eget bad.

Service og støtte funksjoner vi har her er frisør, kjøkken, gledesspreder, laboratorie - merkantil og vaktmestertjenester.

Vi har tett samarbeid med fysioterapeuter og ergoterapeuter. Sykehjemlege er til stedet på mandager, tirsdager og torsdager.

Velkommen til oss. 

Følg oss på Instagram

 

Praktisk info ved innleggelse:

Kort tid etter innleggelse vil du få tilbud om en målsamtale. I målsamtalen utarbeider vi mål for oppholdet og hva som er viktig for deg. Hvis du ønsker det, kan du ta med deg pårærende til denne samtalen. Vi ønsker å etablere et godt samarbeid med pårørende.

Utstyr du skal ha med deg:

  • Hjelpemidler

  • Toalettsaker

  • Innesko og utesko

  • Klær til utebruk og innebruk.

Måltider:

Det serveres fire hovedmåltider daglig. I tillegg tilbys mellommåltider etter behov og ønske.

  • Frokost rundt kl 09:00

  • Lunsj  rundt  kl 13:00

  • Middag rundt kl 16:00

  • Kveldsmat rundt kl 19:00

Røyking foregår ute.

Det er tilgang på trådløst nettverk.