Fakta om Ottestad helse og omsorgssenter

Ottestad helse -og omsorgssenter ligger sentralt plassert mellom Stange sentrum og Hamar. Helse- og omsorgssenteret er organisert som en avdeling med tilsammen 40 enerom. Vi er inndelt i grupper etter himmelretningene, nord, vest, sør og øst

Service og støtte funksjoner vi har her er frisør, gledesspreder, laboratorie - merkantil og vaktmestertjenester.

Vi har tett samarbeid med fysioterapeuter og ergoterapeuter. Sykehjemsleger er tilstede på tirsdag og torsdager.