Fakta:
 

 

Telefon

62 57 42 00

Telefaks

62 57 42 09

Antall elever 238

Rektor

May Birgit Kjeverud

FAU-leder

Mona Lukassen Olsen

Elevrådsleder Eirik Evenrud

BUK-medlemmer

Martine Bøhler-Iversen

Hallgeir Venholen